Viability of small farms managed by young farmers under new "farm-to-fork" strategy (VISYFARM)

visyfarm-logo.png

Rentowność małych gospodarstw zarządzanych przez młodych rolników w ramach nowej strategii „od pola do stołu”

Okres realizacji projektu: 01.12.2020 – 30.11.2023

Numer projektu: 2020-1-CZ01-KA203-078495

Całkowita wartość projektu: 299 564 EUR

Wartość projektu dla UPP: 42 358 EUR

Strona WWW projektu: https://visyfarm.pef.czu.cz/

Leader konsorcjum: Czech University of Life Sciences Prague, Czechy

Kierownik w UPP: prof. UPP dr hab. Karolina Pawlak

Celem projektu jest określenie dobrych praktyk i działań służących wzmacnianiu pozycji rynkowej małych gospodarstw rolnych prowadzonych przez młodych rolników w łańcuchach dostaw, zmierzających do poprawy ich społeczno-ekonomicznego zrównoważenia. Koncepcja projektu ściśle koresponduje z założeniami strategii „od pola do stołu”, wprowadzonej przez Komisję Europejską jako element European Green Deal dla sektora rolnego, akcentującej wagę zrównoważonej produkcji rolnej, krótkich łańcuchów dostaw, rozwoju obszarów wiejskich i większej wartości dodanej pozostawianej na poziomie gospodarstw rolnych.

Wymiernym efektem realizacji projektu ma być opracowanie kodeksu dobrych praktyk współpracy w łańcuchu żywnościowym oraz przygotowanie oprogramowania umożliwiającego ocenę ekonomicznych skutków implementacji określonych instrumentów polityki rolnej na poziomie gospodarstw rolnych, ułatwiającego negocjowanie cen i zarządzanie gospodarstwem rolnym. Wyniki badań zostaną upowszechnione w formie publikacji naukowych dotyczących sytuacji małych gospodarstw rolnych prowadzonych przez młodych rolników w krajach uczestniczących w projekcie, instrumentów pomocy publicznej dedykowanych tym podmiotom oraz rozwiązań instytucjonalnych mających na celu wspieranie procesów integracji i form zespołowego działania małych gospodarstw rolnych.

 

Viability of small farms managed by young farmers under new "farm-to-fork" strategy (VISYFARM)

Project Duration: 01.12.2020 – 30.11.2023

Project Funding (Total): 299 564 EUR

Project Funding (PULS): 42 358 EUR

Project Website: https://visyfarm.pef.czu.cz/

Coordinating Unit: Czech University of Life Sciences Prague, Czech Republic

Local Coordinator: Karolina Pawlak, assoc. prof., Ph.D.

The project is focused on the long-term viability of small farms managed by young farmers in the context of the new EU strategy, i.e. the farm-to-fork strategy, which is part of the ambitious Green Deal for Europe. The international team will prepare an overview and evaluation of past and new policies in the consortium countries aimed at young farmers farming on small farms. Examples of good practice in cooperation across the food value-chain to contribute to the long-term viability of farmers will be presented. Finally, electronic tools will be created that will enable effective economic planning and decision-making.

poster.jpg