Kontakt

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
Wydział Ekonomiczny
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań

e-mail: dziekwes@up.poznan.pl
tel. 61 846-6744 (Kierownik Dziekanatu)