O WYDZIALE

KIM JESTEŚMY?

Wydział Ekonomiczny jest jednostką prowadzącą unikatowe badania i kierunki studiów, posiadające walory niszowości i elitarności kształcenia. Wydział kształci na dwóch kierunkach studiów: EKONOMIA oraz FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ o, na których studiuje około 1500 studentów. Wydział prowadzi również studia podyplomowe, nadaje także stopień doktora oraz doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. 
Dla studentów Wydziału przygotowana jest szeroka oferta praktyk, warsztatów i wyjazdów studyjnych oraz szkoleń. Absolwenci Wydziału są poszukiwani i doceniani na rynku pracy.

budynek.jpg

Wydział Ekonomiczny jest najmłodszym wydziałem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Idea powołania wydziału o profilu ekonomicznym w naszej Uczelni narodziła się pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX w., a za okres szczególnie dynamicznego rozwoju należy uznać początek lat dziewięćdziesiątych XX w. Powołano wówczas specjalność ekonomika gospodarki żywnościowej (rok akademicki 1993), a na jej podstawie, w roku 1996 utworzono nowy kierunek nauczania – Ekonomia.

Wydział Ekonomiczny powstał w październiku 2006 roku jako Wydzial Ekonomiczno-Społeczny z połączenia Katedr Ekonomii, Ekonomiki Gospodarki Żywnościowej, Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa, Pedagogiki oraz Nauk Społecznych. Wszystkie katedry ekonomiczne Uniwersytetu Przyrodniczego wywodzą się z Katedry Ekonomii Rolniczej, która funkcjonowała na Uniwersytecie Poznańskim od jego powstania w 1919 roku. Natomiast Katedra pedagogiki jest sukcesorką powołanej w roku akademickim 1936/37 Sekcji Pedagogicznej przy Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego, a Katedra Nauk Społecznych została utworzona w 1991 roku na wydziale Ogrodniczym w wyniku przekształcenia dotychczasowego międzywydziałowego Instytutu Nauk Społecznych w wydziałowe samodzielne jednostki naukowo-dydaktyczne.

1609817_594557973954426_1423176433_n.jpg

STRUKTURA WYDZIAŁU

Baza naukowo-dydaktyczna

WAŻNE DATY

9 kwietnia 2001 r.
Złożenie wniosku do JM Rektora oraz Senatu AR w Poznaniu o powołanie Wydziału Nauk Ekonomicznych.
Wnioskodawca: Rada Katedry Ekonomiki Gospodarki Żywnościowej reprezentowana przez prof. dr hab. Michała Sznajdera.

Wrzesień 2005 r.

Uchwała Państwowej Komisji Akredytacyjnej w sprawie jakości kształcenia na kierunku Ekonomia ówczesnej Akademii Rolniczej w Poznaniu – pozytywna ocena kierunku oraz pracowników tworzących minimum kadrowe.

25 października 2006 r.

Uchwała nr 127/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu w sprawie utworzenia Wydziału Ekonomiczno-Społecznego.
Na pierwszego Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Społecznego został wybrany prof. dr hab. Witold Wielicki.

23 lutego 2009 r.

Uchwałą Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Wydział Ekonomiczno-Społeczny uzyskuje uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

Wrzesień 2009 r.

Uchwała nr 681/2009 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 2 września 2009 r. w sprawie na kierunku Ekonomia wydało ocenę pozytywną. Następna ocena jakości kształcenia na w/w kierunku powinna nastąpić w roku akademickim 2014/2015.

Lipiec 2011 r.

Uchwała nr 549/2011 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku Finanse i rachunkowość wydało ocenę pozytywną. Następna ocena jakości kształcenia w/w kierunku powinna nastąpić w roku akademickim 2016/2017.

Październik 2014 r.

Uchwała nr 682/2014 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 2 października 2014 r. na kierunku Polityka społeczna wydało ocenę pozytywną. Następna ocena programowa na w/w kierunku powinna nastąpić w roku akademickim 2020/2021.

Marzec 2015 r.

Uchwała nr 136/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 12 marca 2015 r. na kierunku Ekonomia wydało ocene pozytywną. Nastepna ocena programowa na w/w kierunku powinna nastąpić w roku akademickim 2020/2021.

AKREDYTACJA