O WYDZIALE

KIM JESTEŚMY?

Wydział Ekonomiczny jest jednostką prowadzącą unikatowe badania i kierunki studiów, posiadające walory niszowości i elitarności kształcenia. Wydział kształci na dwóch kierunkach studiów: EKONOMIA oraz FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, na których studiuje około 1500 studentów. Wydział prowadzi również studia podyplomowe, nadaje także stopień doktora oraz doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. 
Dla studentów Wydziału przygotowana jest szeroka oferta praktyk, warsztatów i wyjazdów studyjnych oraz szkoleń. Absolwenci Wydziału są poszukiwani i doceniani na rynku pracy.

budynek.jpg

Wydział Ekonomiczny jest najmłodszym wydziałem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Idea powołania wydziału o profilu ekonomicznym w naszej Uczelni narodziła się pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX w., a za okres szczególnie dynamicznego rozwoju należy uznać początek lat dziewięćdziesiątych XX w. Powołano wówczas specjalność ekonomika gospodarki żywnościowej (rok akademicki 1993), a na jej podstawie, w roku 1996 utworzono nowy kierunek nauczania – Ekonomia.

Wydział Ekonomiczny powstał w październiku 2006 roku jako Wydzial Ekonomiczno-Społeczny z połączenia Katedr Ekonomii, Ekonomiki Gospodarki Żywnościowej, Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa, Pedagogiki oraz Nauk Społecznych. Wszystkie katedry ekonomiczne Uniwersytetu Przyrodniczego wywodzą się z Katedry Ekonomii Rolniczej, która funkcjonowała na Uniwersytecie Poznańskim od jego powstania w 1919 roku. Natomiast Katedra pedagogiki jest sukcesorką powołanej w roku akademickim 1936/37 Sekcji Pedagogicznej przy Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego, a Katedra Nauk Społecznych została utworzona w 1991 roku na wydziale Ogrodniczym w wyniku przekształcenia dotychczasowego międzywydziałowego Instytutu Nauk Społecznych w wydziałowe samodzielne jednostki naukowo-dydaktyczne.

1609817_594557973954426_1423176433_n.jpg

STRUKTURA WYDZIAŁU

Baza naukowo-dydaktyczna

AKREDYTACJA