DZIEKANAT

KONTAKT

Obsługa administracyjna studentów, doktorantów i absolwentów pok. 213
adres e-mail: dziekwes@up.poznan.pl

1. kierunek Finanse i Rachunkowość I stopień stacjonarne i niestacjonarne
        specjalista

        mgr Paula Jenczyk tel. 61-846-6741 
        paula.jenczyk@up.poznan.pl lub dziekwes@up.poznan.pl

        lic. Agnieszka Sznajder tel. 61-846-6741 nieobecna
     

2. kierunek Ekonomia II stopień st. stacjonarne i niestacjonarne

             Finanse i Rachunkowość II stopień st. stacjonarne i niestacjonarne

             Ekonomia I stopień st. niestacjonarne    
        specjalista
        mgr Anna Napierała tel. 61- 846-6742
        napierala@up.poznan.pl lub dziekwes@up.poznan.pl

3. kierunek Ekonomia I stopień st. stacjonarne

         Polityka Społeczna st. stacjonarne i niestacjonarne
         oraz doktoranci

         st. specjalista
         dr inż. Anna Kołczyk tel. 61-846-6743
         anna.kolczyk@up.poznan.pl lub dziekwes@up.poznan.pl

 

    Kierownik Dziekanatu (p.212)

     mgr Cezary Kozera

     cezary.kozera@up.poznan.pl

     tel./fax 61 846-6744

 

GODZINY PRACY

Godziny pracy Dziekanatu

  • w poniedziałki w godz. 12:00-15:00
  • od wtorku do piątku w godz. 9:00-12:00
  • w soboty (w roku akademickim w wyznaczonych terminach, patrz komunikaty dziekanatu) godz. 8:00 - 12:00

DYŻURY DZIEKANA I PRODZIEKANÓW

Dyżur Dziekana
prof. dr hab. Walentego Poczty
po wcześniejszym umówieniu się na dany dzień i godzinę u Kierownika Dziekanatu.

 

DYŻURY PRODZIEKANÓW 

Prodziekan ds. Studiów - prof. UPP dr hab. Rafał Baum
kierunek: Finanse i rachunkowość studia stacjonarne i niestacjonarne
pok. 213A poniedziałki od godz. 12:30 do godz. 13:30
soboty 
od godz. 11:00 do godz. 12:00 

21 marca, 25 kwietnia, 23 maja

 

Prodziekan ds. Studiów - prof. UPP dr hab. Agnieszka Baer-Nawrocka
kierunek: Ekonomia I i II stopnia studia stacjonarne i niestacjonarne
pok. 213A

Wtorki od godz.11:00 do godz.12:00
soboty 
od godz. 9:00 do godz. 10:00

22 lutego, 18 kwietnia, 23 maja

DYŻURY DZIEKANATU W SOBOTY

Dziekanat Wydziału Ekonomiczno-Społecznego pełni dyżur w następujące soboty od godz. 8:00 do godz.12:00;

22, 29 lutego

7, 14, 21, 28 marca

4, 18, 25 kwietnia

9, 16, 23 i 30 maja

 

Komunikaty dziekanatu

Komunikaty z dnia 15. marca 2020 r.

1. Studenci, którzy uzyskali zgodę na przedłużenie sesji do 13 marca 2020 roku lub dłużej, będą mieli automatycznie przedłużoną sesję do końca marca br., tj. bez konieczności składania dodatkowych wniosków. 

2. Zawieszone zostają bezpośrednie konsultacje nauczycieli akademickich ze studentami; konsultacje ze studentami powinny odbywać się online.

3. Na prośbę Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Minister podjął decyzję o automatycznym przedłużeniu okresu ważności legitymacji studenckich do 31 maja 2020 roku – w związku z powyższym nie ma konieczności indywidualnego ich przedłużania.

4.  Składanie wniosków o Indywidualną Organizację Studiów będzie możliwe maksymalnie do 7 dni kalendarzowych po przywróceniu zajęć w Uczelni;

5. W pozostałych sprawach studenckich, w związku z odwołaniem zajęć dydaktycznych na UPP, możliwe jest składanie wniosków kierowanych do prodziekanów ds. studiów drogą elektroniczną (podpisane skany); wyjątek stanowi oświadczenie o rezygnacji ze studiów, które zgodnie z regulaminem studiów musi być złożone w formie pisemnej – w związku z zawieszeniem obsługi bezpośredniej studentów, oświadczenie to powinno być wysłane pocztą; decyzja zostanie przekazana drogą mailową na adres, z którego wniosek został wysłany; w temacie wiadomości należy napisać czego wniosek dotyczy (np. „wniosek o wydanie zaświadczenia”, „wniosek o powtarzanie przedmiotu”, itp.), a plik musi być nazwany według schematu: nazwisko.imię.nr albumu (np. Kowalski.Jan.191919.pdf);

6. Studenci mają obowiązek zapoznawania się na bieżąco z informacjami publikowanymi na stronach internetowych UPP oraz przekazywanymi pocztą elektroniczną, dotyczącymi organizacji zajęć i procesu dydaktycznego.