RADA NAUKOWA DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE

Przewodniczący
Prof. UPP dr hab. Karolina Pawlak

Zastępca Przewodniczącego
Prof. UPP dr hab. Arkadiusz Sadowski

Członkowie
Prof. dr hab. Walenty Poczta
Prof. dr hab. Władysława Łuczka
Prof. dr hab. Michał Jerzak
Prof. UPP dr hab. Rafał Baum
Prof. UPP dr hab. Wawrzyniec Czubak
Prof. UPP dr hab. Zbigniew Gołaś
Prof. UPP dr hab. Barbara Hadryjańska
Prof. UPP dr hab. Ewa Kiryluk-Dryjska
Prof. UPP dr hab. Magdalena Kozera-Kowalska
Prof. UPP dr hab. Aleksandra Łuczak
Prof. UPP dr hab. Aldona Mrówczyńska-Kamińska
Prof. UPP dr hab. Dariusz Pieńkowski
Dr hab. Jakub Hadyński
Dr hab. Lucyna Przezbórska-Skobiej
Dr hab. Roma Ryś-Jurek
Dr hab. Agnieszka Baer-Nawrocka
Mgr Bartłomiej Bajan
Mgr Kinga Smolińska  

Regulamin Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu