PROJEKT ERASMUS "BIOLOGIZACJA – KLUCZ DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROLNICTWA"

Informacje o projekcie

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Wydział Ekonomiczny UPP przystąpiła jako partner do projektu pt. „Biologizacja – klucz do zrównoważonego rolnictwa” realizowanego od 01.12.2020 do 31.03.2022.

Celem projektu jest wypracowanie katalogu dobrych praktyk w zakresie biologizacji rolnictwa w trzech sąsiadujących ze sobą̨ krajach – Polska, Czechy i Słowacja z wykorzystaniem zasobów  podmiotów gospodarczych prowadzących działalność rolniczą w skali rynku globalnego, bowiem taki jest zasięg działalności grupy kapitałowej. W tym wymiarze jest to jednocześnie przedsięwzięcie o charakterze innowacyjnym, w szczególności innowacji organizacyjnej w rozwiązywaniu doniosłego problemu gospodarczo-społecznego, które umożliwia realizację idei biologizacji rolnictwa w szerokim zakresie.

Dopełniającym celem projektu jest zbudowanie trwałego partnerstwa na rzecz podnoszenia poziomu świadomości poprzez poprawę kształcenia zawodowego osób zajmujących się rolnictwem. Osiągnięcie celu będzie możliwe poprzez wspólne uczenie się partnerów - wymianę doświadczeń, a także konfrontację stosowanych praktyk i metod. Do współpracy w ramach projektu zaproszono ludzi świata nauki (przedstawicieli Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa w Warszawie i Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu) oraz praktyków gospodarczych z Polski, Czech i Słowacji.

Dr inż. Paweł Siemiński
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie
Wydział Ekonomiczny UPP

 

Spotkania robocze

W dniu 1 marca 2021 roku w ramach Programu Erasmus + odbyło się I Międzynarodowe spotkanie projektowe: "Biologizacja - klucz do zrównowazonego rolnictwa". Gospodarzem wydarzenia był Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, reprezentowany przez pracowników Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, m. in. dra Pawła Siemińskiego oraz prof. UPP dr hab. Arkadiusza Sadowskiego. Ponadto w spotkaniu roboczym uczestniczyli przedstawiciele Lidera Projektu, tj. Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN PIB w Warszawie, który był reprezentowany w szczególności przez dr Annę Rosę - Kierownika Projektu i liczne grono współpracowników. Pośród uczestników spotkania licznie był reprezentowany sektor gospodarczy przez przedstawicieli TOP FARMS POLSKA, oraz SPEARHEAD SLOVAKIA, s.r.o. i Spearhead Czech s.r.o., którzy z uwagi na ograniczenia Covid-19 uczestniczyli zdlanie w spotkaniu roboczym. 

W trakcie pracy zespołu zaprezentowane i omówione zostały kluczowe założenia projektu, w tym wybrane zagadnienia rozwiązań i technik biologizacyjnych możliwych do realizacji w gospodarstach rolnych funkcjonujacych w różnych warunkach otoczenia ekonomicznego, tj. w Polsce, Czechach i Słowacji.

Bardziej szczegółowe informacje o omawianych zagadnieniach w trakcie spotkania roboczego zamieszczono poniżej w plikach pdf.

Dr inż. Paweł Siemiński
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie
Wydział Ekonomiczny UPP

 

W dniu 25 maja 2021 roku w ramach Programu Erasmus + odbyło się II Międzynarodowe spotkanie projektowe: "Biologizacja - klucz do zrównoważonego rolnictwa". Gospodarzem wydarzenia był Top Farms Wielkopolska, zaś spotkanie odbyło się gospodarstwie rolnym gospodarza. Uczestnicy mieli sposobność gościć w murach obiektu o walorach historycznych – Gorzelni Turew, oraz obserwować efekty technik biologizacyjnych wdrażanych w gospodarstwie.  W spotkaniu roboczym uczestniczyli przedstawiciele Lidera Projektu, tj. Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN PIB w Warszawie, oraz pozostali Partnerzy Projektu, tj. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a także przedstawiciele sektora gospodarczego - TOP FARMS POLSKA, oraz SPEARHEAD SLOVAKIA, s.r.o. i Spearhead Czech s.r.o..

Szczególnie interesująca w wymiarze praktycznym była możliwość poznania efektów prowadzonych działań biologizacyjnych, w tym m, in: prezentacja i porównanie wybranych metod biologizacyjnych z technologią konwencjonalną na polach w 5 pobliskich lokalizacjach

  • Kukurydza siana w roślinę okrywową – po poplonie trawiastym,
  • Pszenica ozima 4 lata w systemie bezorkowym,
  • Rzepak w uprawie pasowej – porównanie 3 różnych narzędzi pasowych vs rzepak w systemie orkowym,
  • Żyto w systemie orkowym vs żyto w systemie bezorkowym,
  • Buraki cukrowe w 3 różnych technologiach: orkowej, uproszczonej bez wiosennej uprawy oraz uproszczonej w uprawie pasowej,
  • Ziemniaki w systemie orkowym (4 x orka),
  • Pszenica w systemie bezorkowym.
  • Bardziej szczegółowe informacje o omawianych zagadnieniach w trakcie spotkania roboczego zamieszczono poniżej w plikach pdf.

Dr inż. Paweł Siemiński
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie
Wydział Ekonomiczny UPP

 

W dniu 20-21 lipca 2021 roku w ramach Programu Erasmus + odbyło się III Międzynarodowe spotkanie projektowe: "Biologizacja - klucz do zrównoważonego rolnictwa". Gospodarzem wydarzenia był partner projektu: Spearhead Czech. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się ze stosowanymi praktykami biologizacyjnymi w prowadzanym gospodarstwie rolnym zlokalizowanym w pobliżu Kroměříž. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Lidera oraz Partnerów projektu.

Szczegółowe informacje o omawianych zagadnieniach w trakcie spotkania roboczego zamieszczono poniżej w formacie pdf.

Dr inż. Paweł Siemiński
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie
Wydział Ekonomiczny UPP

 

W dniach 21-22 lipca 2021 roku w ramach Programu Erasmus + odbyło się IV Międzynarodowe spotkanie projektowe: "Biologizacja - klucz do zrównoważonego rolnictwa". Gospodarzem wydarzenia był partner projektu: Spearhead Slovakia s.r.o. Uczestnicy zapoznali się ze stosowanymi praktykami biologizacyjnymi w prowadzanym gospodarstwie rolnym zlokalizowanym w pobliżu Zbehy. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Lidera oraz Partnerów projektu.

Szczegółowe informacje o prezentowanych zagadnieniach w trakcie spotkania roboczego zamieszczono poniżej w formacie pdf.

Dr inż. Paweł Siemiński
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie
Wydział Ekonomiczny UPP

 

W dniach 27-28 września 2021 roku w ramach Programu Erasmus + odbyło się V Międzynarodowe spotkanie projektowe: "Biologizacja - klucz do zrównoważonego rolnictwa". Gospodarzem wydarzenia był partner projektu: Top Farms Głubczyce. Uczestnicy zapoznali się ze stosowanymi praktykami biologizacyjnymi w prowadzanym gospodarstwie rolnym na Opolszczyźnie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Lidera oraz Partnerów projektu.

Szczegółowe informacje o prezentowanych zagadnieniach w trakcie spotkania roboczego zamieszczono poniżej w formacie pdf.

Dr inż. Paweł Siemiński
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie
Wydział Ekonomiczny UPP