PYTANIA I ODPOWIEDZI CZYLI FAQ O UCZELNI I WYDZIALE

O Uniwersytecie Przyrodniczym (UPP) i o Wydziale Ekonomicznym (WE)

Uniwersytet Przyrodniczy - co to za uczelnia?

UP w Poznaniu jest jedną z najlepszych w kraju (najlepszą wg rankingu PERSPEKTYWY) uczelnią o profilu przyrodniczym. Jednocześnie jest trzecią pod względem liczby studentów uczelnią w Poznaniu, zaraz po UAM i UEP.

Czy Uniwersytet Przyrodniczy to dawna Akademia Rolnicza?

Tak, w 2008 roku na mocy obowiązującego prawa, decyzją Sejmu RP, Akademia Rolnicza stała się Uniwersytetem Przyrodniczym. Z uwagi na potencjał naukowy prawo pozwala uczelni nosić miano Uniwersytetu tzw. przymiotnikowego.

Z ilu wydziałów składa się Uniwersytet Przyrodniczy?

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu to 8 wydziałów, z których najmłodszym jest Wydział Ekonomiczny.

Gdzie zlokalizowany jest Uniwersytet Przyrodniczy?

Uniwersytet umiejscowiony jest w najpiękniejszej części Poznania – Sołaczu, oprócz głównego kampusu posiada również budynki w innych częściach Poznania, jednak większość z nich mieści się przy ulicy Wojska Polskiego (Wydział mieści się w głównym gmachu Uczelni – Wojska Polskiego 28).

Od kiedy w Uniwersytecie Przyrodniczym istnieje Wydział o profilu ekonomicznym?

Wydział powstał w 2006 roku. Możliwe stało się to dzięki posiadane zasobom kadrowym i wieloletniej tradycji nauczania ekonomii i nauk społecznych. Zanim powstał Wydział Ekonomiczny, nauki te i przedmioty z nimi związane były realizowane w głównie ramach Wydziału Rolniczego, ale i innych wydziałów dawnej AR.

Czy Wydział Ekonomiczny (WE) i Wydział Ekonomiczno-Społeczny (WES) to ta sama jednostka?

We wrześniu 2020 roku, decyzją Rektora UP nazwa "Wydział Ekonomiczno-Społeczny" (WES) została uległa zmianie na "Wydział Ekonomiczny" (WE).

Czy WE to duży Wydział?

Mimo, że najmłodszy WE wcale nie jest najmniejszy - studiuje na nim obecnie ok. 1500 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Gdzie znajduje się siedziba WE?

WE mieści się w głównym budynku UP – Collegium Maksimum (Rektoracie), tutaj odbywa się też większość zajęć, w których uczestniczą nasi studenci.

Na jakich kierunkach można studiować na WE?

Na WE można studiować na 2 kierunkach: Ekonomii oraz na Finansach i rachunkowości.

Który stopień studiów mogę ukończyć studiując na WE?

I stopień studiów (licencjat) oraz II stopień studiów (magisterskie) można ukończyć na obu kierunkach prowadzonych przez WE. Wydział ma także uprawnienia do nadawania Stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych (III stopień studiów)

Gdzie znajduje się dziekanat?

Dziekanat Wydziału Ekonomicznego znajduje się na II piętrze głównego gmachu Uniwersytetu Przyrodniczego – Rektoratu przy ul. Wojska Polskiego 28. Zajmujemy pokoje 212 i 213.

SPRAWY STUDENCKIE ZAŁATWIAMY W POKOJU 213!

Nasze dane kontaktowe znajdziesz na stronie WE: https://www.wespoznan.pl lub https://wepoznan.pl

Ile kosztują studia niestacjonarne (zaoczne)?

Odpłatność za kształcenie na studiach niestacjonarnych (wszystkie kierunki na WE) aktualnie wynosi 1600 zł/semestr/I stopień oraz 1700 zł/semestr/II stopień studiów.

Studia i nieco dalej…

Jak długo trwają studia na WE?

Studia I stopnia (licencjackie) trwają standardowo 3 lata (6 semestrów) natomiast studia II stopnia (magisterskie) 2 lata (4 semestry). Studia zaczynają się zawsze od początku października danego roku.

Kiedy i gdzie można się dowiedzieć jak będzie wyglądał rozkład zajęć?

Rozkład zajęć jest ustalany na około dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku akademickiego. Warto, więc zaglądać na stronę uczelni lub odwiedzić dziekanat, gdzie rozkłady zajęć są wywieszane w gablotach.

Jakie przedmioty są na pierwszym roku?

Te informacje znajdziesz również na stronie Wydziału www.wepoznan.pl . Wybierz zakładkę STUDENT, semestralny rozkład zajęć oraz interesujący Cię kierunek i już…

Jakie podręczniki będą mi potrzebne?

Wykaz podręczników polecanych przez poszczególne przedmioty podają wykładowcy prowadzący na pierwszych zajęciach. Wykaz literatury jest zawarty w kartach przedmiotów (tzw. sylabusach), które znajdziesz w Wirtualnym Dziekanacie naszej uczelni (zakładka STUDENT na stronie głównej UP. Warto także skorzystać z doświadczenia starszych kolegów.

Czy trzeba uczęszczać na wszystkie zajęcia?

Tak, od roku akademickiego 2012/13 obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa.

Ile osób odpada po pierwszym roku?

Nie więcej niż 10-15% (ale zdecydowana większość rezygnuje sama, gdyż się nie wytrzymuje „ciśnienia”). Kiedyś było gorzej  (głównie przez matematykę) – od dwóch lat na pierwszym roku uruchamiamy dodatkowe zajęcia (dla chętnych, za symboliczną opłatę) pogłębiające i „wyrównujące” wiedzę ze szkoły średniej.

Czy wszystkie zajęcia odbywają się w głównym budynku – Collegium Maximum?

Zdecydowana większość tak, trochę zajęć odbywa się również w sąsiednich budynkach, na innych wydziałach.

Czy można być zwolnionym z uczęszczania na lektorat (zajęcia z języka obcego)?

Tak - w zależności od stopnia zaawansowania zajęć trzeba wykazać się odpowiednim certyfikatem. Informacje w Studium języków obcych i dziekanacie.

Co z dostępem do Internetu na Uczelni?

Oprócz sal komputerowych w wyznaczonych miejscach są Hot Spoty, w których  można połączyć się bezprzewodowo z Internetem przy użyciu własnego urządzenia - laptopa, tabletu czy telefonu z Wi-Fi.

Gdzie znajduje się biblioteka UP?

Przy ul. Witosa 45 – przejście kładką nad ul. Niestachowską. Więcej informacji o Bibliotece głównej i Centrum Informacji Naukowej na stronie: http://bg.up.poznan.pl/

Co mogę robić po ukończeniu studiów na WE?

Wszystko zależy od Ciebie – parafrazując znane powiedzenie dajemy Ci wędkę, ale ryby musisz już złowić sam/a. Studia licencjackie dadzą Ci ogólną wiedzę. Po studiach I stopnia możesz podjąć pracę ale możesz też studiować dalej na studiach magisterskich - również u nas (możesz wybrać sobie jedną z 4 specjalizacji, które oferujemy na kierunku Ekonomia).

Czym studia na WE różnią się od studiów na innych uczelniach ekonomicznych?

Nasi absolwenci, oprócz standardowej, ogólnej wiedzy ekonomicznej uzyskują dodatkowo znajomość sektora rolno-żywnościowego, co zdecydowanie jest atutem na rynku pracy i zwiększa możliwość zatrudnienia po studiach.

A gdzie mogę znaleźć pracę po studiach na WE?

Studia na WE przygotowują studentów zarówno do prowadzenia własnej działalności gospodarczej jak i do pracy w przedsiębiorstwach, urzędach, bankach czy innych instytucjach. Rynek pracy jest obecnie niezwykle wymagający, dlatego oprócz klasycznych studiów proponujemy studentom możliwość doskonalenia swoich kwalifikacji umiejętności na studiach podyplomowych.

Sprawy bytowe

Czy studentom przysługują stypendia?

Oczywiście – student, spełniający wymogi (przede wszystkim dotyczące trudnej sytuacji materialnej) może ubiegać się o pomoc w postaci stypendium, dopłaty do mieszkania i wyżywienia. Osobną pulę stanowią stypendia mające wyrównywać szanse osób niepełnosprawnych, ale istnieją również stypendia za wybitne osiągniecia sportowe. Warto dodać, że dla 10% najlepszych studentów skierowane są stypendia naukowe.

Co trzeba zrobić, aby dostać miejsce w akademiku?

Warunkiem przyznania miejsca w akademiku jest złożenie podania wraz z dokumentami świadczącymi o dochodzie w Twojej rodzinie. Więcej informacji w Dziale Studiów i Spraw Studenckich UP.

Czy dostanę miejsce w akademiku?

Trudno o tym mówić już teraz, jednak warto wiedzieć, że UP posiada bardzo rozbudowaną bazę akademików i zdecydowana większość chętnych uzyskuje miejsce w domu studenckim.

Czy w Poznaniu bardziej opłaca się mieszkać w akademiku czy w wynajętym mieszkaniu?

Z tego, co wiemy ceny wynajętych mieszkań o podobnym do akademików standardzie, są wyższe.
Do tego domy studenckie są naprawdę blisko (pieszo 10-15 minut! Biegiem, w przypadku zaspania nawet 7 minut! SPRAWDZONE!).

Ile kosztuje miejsce w akademiku?

Obecnie miejsce w akademiku kosztuje od 320 złotych miesięcznie.

A co z jedzeniem?

Od wiosny 2013 r. do dyspozycji naszych studentów (ale nie tylko) oddana została nowoczesna stołówka, która oferuje  wyżywienie w rozsądnej cenie.