SEMESTRALNY ROZKŁAD ZAJĘĆ

Studia stacjonarne - semestr zimowy 2019/2020

Plany na stronie Wydziału mogą być aktualizowane z pewnym opóźnieniem. Prosimy, aby sprawdzać plany bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć, zwłaszcza na początku semestru! Jeżeli któryś link nie jest aktywny, wtedy aktualny plan zajęć można znaleźć na stronie Uczelni.

Studia I stopnia w semestrze zimowym (2019/2020) zaktualizowane 15.10.2019 r. 

Ekonomia I

Ekonomia II

Ekonomia III

Finanse i rachunkowość I

Finanse i rachunkowość II

Finanse i rachunkowość III

Studia II stopnia w semestrze zimowym (2019/2020) - zaktualizowane 10.10.2019 r.

​Ekonomia drugiego stopnia I

​Ekonomia drugiego stopnia II

Finanse i rachunkowość drugiego stopnia I

Finanse i rachunkowość drugiego stopnia II

Zobacz także:

Kalendarz tygodni A i B

Sale wykładowe Uniwersytetu Przyrodniczego

Strona Uczelni z rozkładem zajęć na studiach stacjonarnych dla wszystkich kierunków studiów

Studia niestacjonarne - Terminarz zjazdów - semestr letni 2019/2020

Terminarz zjazdów w semestrze letnim 2019/2020 - zaktualizowane 13.01.2020

Ekonomia I stopień

Finanse i Rachunkowość I stopień

Ekonomia/Finanse i Rachunkowość II stopień

Studia niestacjonarne - plany - semestr letni 2019/2020

Plany zajęć w semestrze letnim (2019/2020) - zaktualizowane 17.02.2020 r.

Finanse i rachunkowość I rok

Finanse i rachunkowość II rok

Finanse i rachunkowość III rok

Ekonomia I stopień I rok

Ekonomia I stopień II rok

FiR II stopień I rok

FiR II stopień II rok

Prosimy o sprawdzanie przed zjazdami, czy poszczególne plany nie uległy zmianie.

Zobacz także:

Sale wykładowe Uniwersytetu Przyrodniczego

MSC in Economics (Master degree)

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO

SALE WYKŁADOWE