COVID-19 information and procedures

SEMESTRALNY ROZKŁAD ZAJĘĆ

Studia stacjonarne - semestr letni 2020/2021

Plany na stronie Wydziału mogą być aktualizowane z pewnym opóźnieniem. Prosimy, aby sprawdzać plany bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć, zwłaszcza na początku semestru! Jeżeli któryś link nie jest aktywny, wtedy aktualny plan zajęć można znaleźć na stronie Uczelni.

Zaktualizowane: 24 luty 2022 r.

PDF icon Ekonomia I

PDF icon Ekonomia II

PDF icon Ekonomia III

PDF icon Ekonomia drugiego stopnia I

PDF icon Ekonomia drugiego stopnia II

PDF icon Finanse i rachunkowość I

PDF icon Finanse i rachunkowość II

PDF icon Finanse i rachunkowość III

PDF icon Finanse i rachunkowość drugiego stopnia I

PDF icon Finanse i rachunkowość drugiego stopnia II

Studia niestacjonarne - semestr letni 2021/2022

Terminarze zajęć w semestrze letnim 2021/2022 - zaktualizowane 1 lutego 2022 r.

Terminarz zjazdów Ekonomia I stopnia

Terminarz zjazdów Finanse i Rachunkowość I stopnia

Terminarz zjazdów Finanse i Rachunkowość II stopnia

Plany zajęć w semestrze LETNIM 2021/2022 - zaktualizowane 30 marca 2022 r.

Finanse i rachunkowość I rok

Finanse i rachunkowość II rok

Finanse i rachunkowość III rok

Ekonomia I stopień I rok

Ekonomia I stopień II rok

Ekonomia I stopień III rok

FiR II stopień I rok

FiR II stopień II rok

Prosimy o sprawdzanie przed zjazdami, czy poszczególne plany nie uległy zmianie.

Zobacz także:

Sale wykładowe Uniwersytetu Przyrodniczego

MSC in Economics (Master degree)

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO

SALE WYKŁADOWE