ERASMUS+ Zwiększanie zdolności uniwersytetów do inicjowania i uczestniczenia w rozwoju klastrów w zakresie innowacji i zasad zrównoważonego rozwoju

 

Project “Enhancing capacity of universities to initiate and to participate in clusters development on innovation and sustainability principles(UniClaD)

Zwiększanie zdolności uniwersytetów do inicjowania i uczestniczenia w rozwoju klastrów w zakresie innowacji i zasad zrównoważonego rozwoju

EU Program Erasmus +, Project KA2 n° 609944-EPP-1-2019-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP

 

Czas trwania projektu: 15.01.2020 – 30.11.2024

Koordynator na poziomie UPP: prof. UPP dr hab. Izabela Lipińska

Wykonawcy:

prof. UPP dr hab. Izabela Lipińska
prof. UPP dr hab. Lucyna Przezbórska-Skobiej 
prof. UPP dr hab Joanna Wiśniewska-Paluszak
dr Olga Grabowska-Chenczke
dr Anna Wielicka-Regulska
mgr Alina Nowotarska

Cel ogólny: 

Rozwój potencjału uniwersytetów jako integralnej części klastrów rolno-przemysłowych. Tworzenie centrów innowacyjnych jako warunków wstępnych dla rozwoju i pomyślnego funkcjonowania klastrów rolno-przemysłowych.

Główne zadania:

 • rozwój łańcucha: magister - doktor - naukowiec jako część podstawowa oraz naukowiec - projektant - wykonawca jako część drugorzędna;
 • uwrażliwienie biznesu, samorządów, nauki i edukacji na współpracę w ramach klastrów opartą na zasadach win- win;
 • zwiększenie zdolności biznesu, nauki i edukacji do rozwoju i pracy w ramach klastra (poprzez specjalne szkolenia i specjalne moduły włączone do programów studiów magisterskich i doktoranckich);
 • wdrożenie specjalnych środków strukturalnych na uniwersytetach jako bazy dla działań prowadzonych w ramach klastrów;
 • zwiększenie praktycznej wartości badań, prac dyplomowych i prac magisterskich studentów, a także szans studentów na zatrudnienie;
 • stworzenie warunków dla lepszej integracji innowacji z produkcją rolno-przemysłową na zasadach zrównoważonego rozwoju.

Działania:

 • opracowanie specjalnych modułów dla studentów studiów magisterskich i doktoranckich, takich jak: statystyka, opracowywanie projektów, ekonometria, moduły ukierunkowane na aktualne wyzwania: zmiany klimatyczne, zobowiązanie COP 21, bezpieczeństwo żywnościowe, walka z ubóstwem.
 • badanie doświadczeń UE w zakresie działalności uniwersytetów w ramach klastrów i rozpowszechnianie tych informacji wśród zainteresowanych stron;
 • organizowanie specjalnych szkoleń, wizyt studyjnych dla przedstawicieli biznesu, nauki i edukacji w celu pokazania korzyści i stworzenia zdolności do współpracy w ramach klastra;
 • opracowanie podstawy prawnej określającej zasady i warunki funkcjonowania uniwersytetów w ramach klastrów zgodnie z ustawodawstwem krajowym;
 • stworzenie warunków wstępnych do utworzenia czterech klastrów (gospodarka wodna i akwakultura, nowe technologie (IT) w rolnictwie, klaster agroturystyczny oraz produkcja i przetwórstwo mleka z naciskiem na tradycyjne produkty lokalne, biotechnologie w produkcji drobiu); 
 • opracowanie prac magisterskich i doktorskich zgodnie z projektami pilotażowymi.

Konsorcjum projektu:

 • Kauno collegia (University of applied sciences) – koordynator (Litwa)
 • University College for Agrarian and Environmental Pedagogy (Austria)
 • Federal Institute of Agricultural Economics (Austria)
 • CIHEAM Bari- Mediterranean Agronomic Institute (Włochy)
 • Poznan University of Life Sciences (Polska)
 • University of Debrecen (Węgry) 
 • Universidad of Valladolid (Hiszpania) 
 • Scientific and Methodological Center of Higher and Pre-higher Vocational Education (Ukraina)
 • Association “Ukrainian Food Valley“ (Ukraina)
 • Central Ukrainian National Technical University (Ukraina)
 • Kirovograd State Agricultural  Experimental Station of the Nati (Ukraina)
 • Poltava State Agrarian Academy (Ukraina)
 • Farm enterprise “Dobro-Kraft” (Ukraina)
 • Lviv National Agrarian University (Ukraina)
 • Yavoriv National Nature Park (Ukraina)
 • Bila Tserkva National Agrarian University (Ukraina)
 • Comrat State University (Mołdawia)
 • Fabrica “Oloi Pak” (Mołdawia)
 • State Agrirain University of Moldova (Mołdawia)
 • SC Terafix SRL (Mołdawia)
 • Azerbaijan State Agriculture University
 • Suliddinoglu Aricultural Farm (Azerbejdżan)
 • Azerbaijan Technical University (Azerbejdżan)