WŁADZE

Dziekan Wydziału

prof. dr hab. Walenty Poczta

PRODZIEKANI

Prodziekan 
ds. nauki

prof. dr hab. Władysława Łuczka

Prodziekan
ds. studiów

Pani Dziekan Bear Nawrocka Agnieszka.jpg

dr hab. Agnieszka Baer-Nawrocka

Prodziekan 
ds. studiów

prof. UPP dr hab. Rafał Baum