WŁADZE

Dziekan Wydziału

prof. dr hab. Walenty Poczta

PRODZIEKANI

Prodziekan 
ds. nauki

prof. dr hab. Władysława Łuczka

Prodziekan
ds. studiów

dr hab. Karolina Pawlak, prof. UPP

Prodziekan 
ds. studiów

dr hab. Rafał Baum, prof. UPP