WŁADZE

Dziekan Wydziału

 

Zdjęcie przedstawia Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Społecznego, prof. dr hab. Walentego Pocztę

prof. dr hab. Walenty Poczta

 

Prodziekani

Prodziekan 
ds. nauki

Zdjęcie przedstawia Prodziekana Wydziału Ekonomiczno-Społecznego do spraw nauki, prof. dr hab. Władysławę Łuczkę

prof. dr hab. Władysława Łuczka

Prodziekan
ds. studiów

Zdjęcie przedstawia Prodziekana Wydziału Ekonomiczno-Społecznego do spraw studiów, prof. UPP dr hab. Agnieszkę Baer-Nawrocką

prof. UPP dr hab. Agnieszka Baer-Nawrocka

Prodziekan 
ds. studiów

Zdjęcie przedstawia Prodziekana Wydziału Ekonomiczno-Społecznego do spraw studiów, prof. UPP dr hab. Rafała Bauma

prof. UPP dr hab. Rafał Baum