WŁADZE

Dziekan Wydziału

prof. dr hab. Walenty Poczta

PRODZIEKANI

Prodziekan 
ds. nauki

prof. dr hab. Władysława Łuczka

Prodziekan
ds. studiów

Pani Dziekan Bear Nawrocka Agnieszka.jpg

prof. UPP dr hab. Agnieszka Baer-Nawrocka

Prodziekan 
ds. studiów

prof. UPP dr hab. Rafał Baum