RADY PROGRAMOWE

RADY PROGRAMOWE (kadencja 2019-2020)
  

RADA PROGRAMOWA KIERUNKU STUDIÓW EKONOMIA

Przewodniczący
prof. UPP dr hab. Aldona Mrówczyńska-Kamińska

Nauczyciele akademiccy
prof. dr hab. Hubert Waligóra
prof. UPP dr hab. Rafał Baum
prof. UPP dr hab. Ewa Kiryluk-Dryjska
prof. UPP dr hab. Barbara Hadryjańska
prof. UPP dr hab. Joanna Kosmaczewska
prof. UPP dr hab. Arkadiusz Sadowski
dr hab. Magdalena Montowska
dr Małgorzata Dolata
dr Małgorzata Kołodziejczak
dr Joanna Stanisławska
dr Monika Wojcieszak

Przedstawiciele studentów
Paweł Owczarek
Maja Skawińska

Przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego
Krzysztof Adamkiewicz
Wiesława Nowak
Michał Zieliński

Zarządzenie Rektora nr 127-2019 w sprawie powołania Rady Programowej Kierunku Ekonomia

RADA PROGRAMOWA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Przewodniczący
prof. UPP dr hab. Aleksandra Łuczak

Nauczyciele akademiccy
prof. dr hab. Hubert Waligóra
prof. UPP dr hab. Karolina Pawlak
dr Anna Bieniasz
dr Roma Ryś-Jurek
dr Dorota Czerwińska-Kayzer
dr hab. Magdalena Montowska
dr Agnieszka Baer-Nawrocka
dr Benedykt Pepliński
dr Lidia Jabłońska-Porzuczek
dr Aldona Standar
dr Joanna Średzińska

Przedstawiciele studentów
Anna Adamska
Natalia Grądecka

Przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego
dr Małgorzata Piwnicka
mgr Andrzej Janc

Zarządzenie Rektora nr 129-2019 w sprawie powołania Rady Programowej Kierunku Finanse i Rachunkowość

RADA PROGRAMOWA KIERUNKU STUDIÓW AGRI-FOOD ECONOMICS AND TRADE

Przewodniczący
dr hab. Lucyna Przezbórska-Skobiej

Nauczyciele akademiccy
prof. UPP dr hab. Wawrzyniec Czubak
prof. UPP dr hab. Ewa Kiryluk-Dryjska
prof. UPP dr hab. Magdalena Kozera-Kowalska
prof. UPP dr hab. Dariusz Pieńkowski
dr hab. Joanna Wiśniewska-Paluszak
dr Izabela Kurzawa
dr Agnieszka Baer-Nawrocka
dr Joanna Smoluk-Sikorska

Przedstawiciel studentów
Karolina Sowa

Przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego
Tomasz Kobierski

Zarządzenie Rektora nr 116-2019 w sprawie powołania Rady Programowej Kierunku Agri-food Economics and Trade