RADY PROGRAMOWE

RADY PROGRAMOWE (kadencja 2019-2020)
  

RADA PROGRAMOWA KIERUNKU STUDIÓW EKONOMIA

Przewodniczący: prof. UPP dr hab. Aldona Mrówczyńska-Kamińska

Nauczyciele akademiccy:

prof. dr hab. Hubert Waligóra

prof. UPP dr hab. Rafał Baum

prof. UPP dr hab. Barbara Hadryjańska

prof. UPP dr hab. Ewa Kiryluk-Dryjska

prof. UPP dr hab. Małgorzata Kołodziejczak

prof. UPP dr hab. Joanna Kosmaczewska

prof. UPP dr hab. Arkadiusz Sadowski

dr hab. Magdalena Montowska

dr Natalia Bartkowiak-Bakun

dr Małgorzata Dolata

dr Magdalena Śmiglak-Krajewska

Przedstawiciele studentów:

Natalia Frutczak

Nikola Olchowiak

Przedstawicieleotoczenia społeczno-gospodarczego:

Krzysztof Adamkiewicz

Wiesława Nowak

Michał Zieliński

Zarządzenie nr 184/2020Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 15października 2020rokuw sprawie powołania Rady Programowej Kierunku Studiów Ekonomia (plik pdf)

RADA PROGRAMOWA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Przewodniczący: prof. UPP dr hab. Aleksandra Łuczak

Nauczyciele akademiccy:

prof. dr hab. Hubert Waligóra

prof. UPP dr hab. Agnieszka Baer-Nawrocka

prof. UPP drhab. Magdalena Montowska

prof. UPP dr hab. Benedykt Pepliński

prof. UPP dr hab. Roma Ryś-Jurek

dr Anna Bieniaszdr Dorota Czerwińska-Kayzer

dr Lidia Jabłońska-Porzuczek

dr Małgorzata Just dr Łukasz Sarniak

dr Aldona Standar

dr Joanna Średzińska

Przedstawiciele studentów:

Magdalena Chyba

Lidia Bednarek

Przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego:

mgr Andrzej Janc

Zarządzenie nr 186/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 15. października 2020 roku (plik pdf)

RADA PROGRAMOWA KIERUNKU STUDIÓW Agri-food Economics and Trade

Przewodniczący: prof. UPP dr hab. Lucyna Przezbórska-Skobiej

Nauczyciele akademiccy:

prof. UPP dr hab. Wawrzyniec Czubak

prof. UPP dr hab. Ewa Kiryluk-Dryjska

prof. UPP dr hab. Magdalena Kozera-Kowalska

prof. UPP dr hab. Dariusz Pieńkowski

prof. UPP dr hab. Joanna Wiśniewska-Paluszak

prof. UPP dr hab. Agnieszka Baer-Nawrocka

dr Izabela Kurzawa

dr Joanna Smoluk-Sikorska

Przedstawiciel studentów: Karolina Sowa

Przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego: Tomasz Kobierski

Zarządzenie nr 174/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 15 października 2020rokuw sprawie powołania Rady Programowej Kierunku Studiów Agri-food Economics and Trade (pik pdf)