Kopalnie odkrywkowe

Wydział Ekonomiczny, już od początku jego powołania w strukturze Uniwersytetu Przyrodniczego podejmuje wielokierunkowe badania, które są istotne z ekonomicznego i społecznego punktu widzenia. Jednym z takich obszarów, w których widoczny jest wpływ prowadzonej działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki jest problem kosztów zewnętrznych ponoszonych przez rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy wskutek działalności odkrywkowych kopalni węgla brunatnego. Propozycje eksploatacji kolejnych odkrywek i  węgla brunatnego, w tym w południowo-zachodniej Wielkopolsce wzbudziły spory niepokój lokalnych społeczności. Konieczność przeprowadzenia holistycznej analizy opłacalności uruchomienia odkrywkowej kopalni węgla brunatnego zrodziła potrzebę m.in. oszacowania kosztów zewnętrznych takiego przedsięwzięcia. Jako jedni z pierwszych na świecie podjęliśmy się analizy potencjalnych kosztów zewnętrznych dla rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, które powstają w związku z pojawiającym się zjawiskiem tzw. leja depresji. Lej depresji jest negatywnym i nieodłącznym następstwem działalności każdej odkrywkowej kopalni, gdyż przed i w trakcie eksploatacji konieczne jest osuszenie złoża. Rozwój leja depresji postępuje w miarę pogłębiania wyrobiska oraz postępującego wydobycia. W przypadku kopalni węgla brunatnego koszty zewnętrzne są szczególnie duże z racji zasięgu występującego osuszenia, który może mieć zasięg kilkudziesięciu kilometrów od skraju odkrywki oraz trwającego kilkadziesiąt lat najpierw procesu odwodnienia wyrobiska, a następnie odbudowywania podziemnych i podskórnych stosunków wodnych po zakończeniu eksploatacji złoża.