RAPORTY Z FUNKCJONOWANIA SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Raporty z funkcjonowania systemu jakości kształcenia na Wydziale Ekonomicznym (pliki pdf)

Przepisy i procedury dotyczące jakości kształcenia