Wspólna Polityka Rolna

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jest czołowym ośrodkiem analizującym ekonomiczne i społeczne skutki wdrażania poszczególnych instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej UE.  W sposób szczególny badania dotyczą następujących zagadnień:

  • sposobów wykorzystania dopłat bezpośrednich przez poszczególne grupy gospodarstw rolnych,
  • znaczenia inwestycji współfinansowanych ze środków UE na rozwój gospodarstw rolnych,
  • przestrzennego zróżnicowania absorpcji wybranych instrumentów pomocowych UE,
  • wpływu instrumentarium WPR na zrównoważony rozwój gospodarstw rolnych,
  • znaczenia środków pomocowych WPR w rozwoju lokalnym i regionalnym.