Ewaluacja działalności naukowej

 

AKTY PRAWNE

WYKAZY CZASOPISM

EWALUACJA JAKOŚCI DZIAŁALNOSCI NAUKOWEJ - PRZEWODNIK

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW

Monografie

Wszystkie publikacje - katalog Biblioteki UP w Poznaniu 
(aby wyświetlić listę publikacji pracowników WES, należy w wyszukiwarce zasobów Biblioteki wybrać opcję "wydział - nazwa" i wpisać:  WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SPOŁECZNY POWOŁANY 25 10 2006 R)