COVID-19 information and procedures

PLANY STUDIÓW I EFEKTY UCZENIA SIĘ

PLANY STUDIÓW OD ROKU AKADEMICKIEGO 2021-2022

PLANY STUDIÓW OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019-2020

PLANY STUDIÓW OD ROKU AKADEMICKIEGO 2018-2019

PLANY STUDIÓW DO ROKU AKADEMICKIEGO 2017-2018

EFEKTY UCZENIA SIĘ

efekty kształcenia FiR zatwierdzone 25.09.13.pdf

efekty kształcenia PS zatwierdzone 25.09.13.pdf

efekty kształcenia Ek. I st. zatwierdzone 25.09.2013.pdf

efekty kształcenia Ek. II st. zatwierdzone 25.09.2013.pdf

Uchwała Senatu nr 160/2018 w sprawie: zmiany uchwały nr 400/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego  w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku ekonomia o profilu ogólnoakademickim prowadzonego na poziomie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym

Uchwała Senatu nr 161/2018 w sprawie: zmiany uchwały nr 401/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku ekonomia o profilu ogólnoakademickim prowadzonego na poziomie studiów drugiego stopnia na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym

Uchwała Senatu nr 162/2018 w sprawie: zmiany uchwały nr 402/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego  w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku finanse i rachunkowość o profilu ogólnoakademickim prowadzonego na poziomie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym

Uchwała Senatu nr 163/2018 w sprawie: utworzenia na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym kierunku studiów drugiego stopnia finanse i rachunkowość oraz określenia dla niego efektów kształcenia

Uchwała Senatu nr 322/2019 w sprawie: dostosowania programu studiów na kierunku Agri-food Economics and Trade, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020, do wymagań ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Uchwała Senatu nr 330/2019 w sprawie: dostosowania programu studiów na kierunku ekonomia, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020, do wymagań ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Uchwała Senatu nr 332/2019 w sprawie: dostosowania programu studiów na kierunku finanse i rachunkowość, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020, do wymagań ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce