WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM

Prowadzenie nowoczesnych studiów, szczególnie w zakresie nauk ekonomicznych, wymaga kontaktów z praktyką gospodarczą. Dzięki nim studenci mają możliwość skonfrontowania wiedzy zdobywanej na studiach z rzeczywistością gospodarczą poprzez staże oraz praktyki zawodowe. Inną ważną dla Wydziału kwestią jest współpraca ze szkołami średnimi, która pozwala przyszłym studentom zapoznać się ze specyfiką studiów, jakie są na nim prowadzone. Wydział Ekonomiczno-Społeczny rozwija relacje zarówno z praktyką gospodarczą jak i szkołami średnimi. 

DZIEŃ WSPÓŁPRACY - 24 MARCA 2022

AKADEMICKA WIOSNA 2023

UMOWY O WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI

UMOWY PARTNERSKIE ZE SZKOŁAMI