PRACE DYPLOMOWE

TERMINY EGZAMINÓW LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH

Informujemy, że zostały wyznaczone następujące terminy egzaminów magisterskich dla kierunku Ekonomia:

5, 12, 19, 24, 26 i 28 czerwca br.

3, 10 i 15 lipca br.

W/w egzaminy będą odbywały się od godz. 9:00 w s. 603.

 

oraz licencjackich dla kierunków: Ekonomia, Finanse i rachunkowość oraz Polityka Społeczna:

11, 14, 18, 25 i 27 czerwca br.

4, 9 i 11 lipca br.

W/w egzaminy będą odbywały się od godz. 9:00 w s. 603 i s. 808.

 

 

Zapisy na w/w terminy będą przyjmowane w dziekanacie WE-S po uzyskaniu zaliczeń wszystkich zajęć dydaktycznych i złożeniu pracy dyplomowej.

 

STANDARDY PRACY

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że przy składaniu prac dyplomowych w dziekanacie nalezy załączyć wykonany przez promotora raport z jednolitego systemu antyplagiatowego.

Po złożeniu pracy w dziekanacie uzyskacie Państwo status dyplomanta.  Nastepnie należy zamieścić w wirtualnym dziekanacie pracę dyplomową w wersji elektronicznej (w formacie pdf).

 

Standardy pracy lic. Ek od 2014-15.pdf

Standardy pracy lic. FiR od 2014-15.pdf

Standardy pracy lic. PS od 2014-15.pdf

Standardy pracy magisterskiej Ek od 2014-15.pdf

ZALECENIA DOTYCZĄCE PRACY

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY

KARTA PRACY, ZAŁĄCZNIKI, WNIOSKI I OŚWIADCZENIA

Terminarz dyplomowania