PRACE DYPLOMOWE

TERMINY EGZAMINÓW LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH

wkrótce

 

STANDARDY PRACY

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że przy składaniu prac dyplomowych w dziekanacie należy załączyć wykonany przez promotora raport z jednolitego systemu antyplagiatowego.

Po złożeniu pracy w dziekanacie uzyskacie Państwo status dyplomanta.  Nastepnie należy zamieścić w wirtualnym dziekanacie pracę dyplomową w wersji elektronicznej (w formacie pdf).

Standardy prac dyplomowych dla kierunku EKONOMIA

Strona tytułowa

Odniesienia do literatury

Spis literatury

Standardy pracy licencjackiej

Standardy pracy magisterskiej

 

Standardy prac dyplomowych dla kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Strona tytułowa

Odniesienia do literatury

Spis literatury

Standardy pracy licencjackiej

Standardy pracy magisterskiej

 

 

 

 

 

 

 

Standardy pracy lic. Ek od 2014-15

Standardy pracy lic. FiR od 2014-15

Standardy pracy lic. PS od 2014-15

Standardy pracy magisterskiej Ek od 2014-15

Komunikat nr 1 w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać praca magisterska oraz zakresu i formy egzaminu dyplomowego dla kierunku studiów Finanse i Rachunkowość (studia II stopnia)

PROCEDURA DYPLOMOWANIA I ZALECENIA DOTYCZĄCE PRACY

KARTA PRACY, WNIOSKI I OŚWIADCZENIA

Strona tytułowa, odniesienia do literatury, bibliografia

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY

Terminarz dyplomowania