PRACE DYPLOMOWE

TERMINY EGZAMINÓW LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH

W tej sekcji są zamieszczane informacje o terminach egzaminów licencjackich i magisterskich, po ich wyznaczeniu w danym semestrze.

STANDARDY PRACY

Uprzejmie informujemy, że przy składaniu prac dyplomowych w dziekanacie należy załączyć wykonany przez promotora raport z jednolitego systemu antyplagiatowego. Po złożeniu pracy w dziekanacie uzyskacie Państwo status dyplomanta. Następnie należy zamieścić w wirtualnym dziekanacie pracę dyplomową w wersji elektronicznej (w formacie pdf).

Standardy prac dyplomowych dla kierunku EKONOMIA

Standardy prac dyplomowych dla kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Standardy prac dyplomowych obowiązujące w poprzednich latach (archiwalne)

PROCEDURA DYPLOMOWANIA I ZALECENIA DOTYCZĄCE PRACY

Obowiązujące od 23 grudnia 2019 roku

Obowiązujące do 22 grudnia 2019 roku

KARTA PRACY, WNIOSKI I OŚWIADCZENIA

Obowiązujące od 23 grudnia 2019 roku

STRONA TYTUŁOWA, ODNIESIENIA DO LITERATURY, BIBLIOGRAFIA

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY

Obowiązujące obecnie:

Obowiązujące w poprzednich latach:

TERMINARZ DYPLOMOWANIA