KATEDRA PRAWA I ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW W AGROBIZNESIE