Program studiów - SP Rolnictwo Ekologiczne

Program studiów - SP Rolnictwo Ekologiczne

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin zajęć

ECTS

wykłady

ćwiczenia

1. Wymagania ogólne w zakresie rolnictwa ekologicznego

8

16

2

2. Systemy rolnictwa ekologicznego i konwersja gospodarstw na rolnictwo ekologiczne

5

10

2

3. Utrzymanie żyzności i aktywności biologicznej gleby - nawożenie w rolnictwie ekologicznym

5

10

2

4. Uprawa roli w rolnictwie ekologicznym. Dobór właściwego płodozmianu

8

16

3

5. Zapobieganie występowaniu chorób i szkodników w rolnictwie ekologicznym

8

12

2

6. Technologie produkcji rolniczej wybranych gatunków

6

18

2

7. Gospodarowanie na użytkach zielonych

4

8

2

8. Chów zwierząt w rolnictwie ekologicznym - bydło

6

10

2

9. Chów zwierząt w rolnictwie ekologicznym - świnie

6

10

2

10. Chów zwierząt w rolnictwie ekologicznym – drób

6

10

2

11. Pasze i żywienie zwierząt

7

8

2

12. Zasady przetwórstwa ekologicznego

5

10

2

13. Ochrona upraw ekologicznych przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi

4

6

2

14. Podstawowe informacje na temat regulacji prawnych określających zasady prowadzenia produkcji ekologicznej i dotyczących zasad wsparcia

10

0

2

15. Zajęcia terenowe

0

15

1