Harmonogram zjazdów - SP Rolnictwo Ekologiczne

Harmonogram zjazdów - SP Rolnictwo Ekologiczne

Zjazd

Data zjazdu

1

01-03.10.2021

2

22-24.10.2021

3

19-21.11.2021

4

10-11.12.2021

5

14-15.01.2022

6

28-30.02.2022

7

11-13.02.2022

8

11-13.03.2022

9

08-10.04.2022

10

13-14.05.2022