Informacje o projekcie

• Studia realizowane są w związku z wdrożeniem przez ARiMR poddziałania poddziałania 2.3. „Wsparcie dla szkolenia doradców", w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

• ARiMR na każdym etapie realizacji studiów ma prawo do kontroli ich przebiegu oraz uczestnictwa słuchaczy;