Ekonomika Gospodarstwa Rolnego (zajęcia w Minikowie)

Ekonomika Gospodarstwa Rolnego (zajęcia w Minikowie)

Celem studiów podyplomowych pt. Ekonomika gospodarstwa rolnego Zatem jest realizacja niezbędnych działań na rzecz rozwijania wiedzy i umiejętności doradców. W ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” osoby zawodowo świadczące usługi doradcze na rzecz rolników i właścicieli lasów będą mogły zdobywać wiedzę i podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.

Grupę docelową stanowić będą doradcy rolniczy zatrudnieni w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego [ODR], Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie [CDR], Izbach Rolniczych [IR] – zwanych jednocześnie „publicznymi podmiotami doradczymi” oraz prywatnych podmiotach doradczych lub prowadzący działalność w zakresie doradztwa rolniczego w ramach samozatrudnienia. Uczestnikami studiów będą doradcy rolniczy odpowiednio z makroregionu składającego się z województwa kujawsko-pomorskiego.