SEKRETARIAT STUDIÓW DOKTORANCKICH

Kierownik studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

prof. dr hab. Feliks Wysocki
e-mail: wysocki@up.poznan.pl
pok. 609, tel. 61-848-7118

Sekretariat studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

st.specjalista
mgr Magdalena Rodwald
e-mail: rodwald@up.poznan.pl
pok. 613, tel. 61-848-7113