SEMESTRALNY ROZKŁAD ZAJĘĆ NA STUDIACH DOKTORANCKICH

 

 

ROZKŁAD ZAJĘĆ 2019/2020

Terminy zajęć dydaktycznych na studiach doktoranckich w roku akademickim 2019/2020:

Semestr I (zimowy):
1. 18-19.10.2019
2. 15-16.11.2019
3. 13-14.12.2019
4. 17-18.01.2020

Semestr II (letni):
1. 20-21.03.2020
2. 24-25.04.2020
3. 22-23.05.2020
4. 19-20.06.2020

Plany zajęć (aktualizacja 24.02.2020):

Plan zajęć, SD, Rok 2, sem. IV

Plan zajęć, SD, Rok 3, sem. VI

Plan zajęć, SD, sem III

Plan zajeć, SD, sem. V

ROZKŁAD ZAJĘĆ 2018/2019

Terminy zajęć dydaktycznych na studiach doktoranckich w roku akademickim 2018/2019:

Semestr I (zimowy):

 1. 19-20.10.2018
 2. 16-17.11.2018
 3. 14-15.12.2018
 4. 18-19.01.2019

Semestr II (letni):

 1. 15-16.03.2019
 2. 12-13.04.2019
 3. 17-18.05.2019
 4. 14-15.06.2019
załączniki (aktualizacja 22.03.2019 r.)

ROZKŁAD ZAJĘĆ 2017/2018

Semestralny rozkład zajęć na studiach doktoranckich

 Terminy zajęć dydaktycznych na studiach doktoranckich w roku akademickim 2017/2018:

Semestr I (zimowy):

 1. 20-21.10.2017
 2. 24-25.11.2017
 3. 15-16.12.2017
 4. 19-20.01.2018

Semestr II (letni):

 1. 16-17.03.2018
 2. 20-21.04.2018
 3. 25-26.05.2018
 4. 15-16.06.2018

Zajęcia ogólnouczelniane na I roku SD obejmują przedmioty:

-        Pedagogika z elementami etyki – 2 godz. x 8 zjazdów = 16 godz. zajęć (I i II semestr),

-        Filozofia – 2 godz. x 8 zjazdów = 16 godz. zajęć (I i II semestr),

-        Trening Umiejętności Interpersonalnych – 2 godz. x 4 zjazdy = 8 godz. zajęć (II) semestr),

-        Zajęcia z języka obcego – 8 godz. zajęć – terminy zajęć ustalane w Studium Języków Obcych

 

 Plan zajęć - STACJONARNE I NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE NA WES, I ROK, SEMESTR I
(Uwaga: + Zajęcia z języka obcego – 8 godz. zajęć na I roku SD – terminy zajęć ustalane w Studium Języków Obcych)

Uwaga: Aktualizacja planów zajeć 11.10.2017r.
 

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO