AKTUALNOŚCI

Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ogłasza dodatkowy nabór na czteroletnie Studia Doktoranckie na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym realizowane w trybie niestacjonarnym w roku akademickim 2018/2019.

Termin składania dokumentów  - do 27.09.2018 r. (przyjmowanie dokumentów od 21.09.2018 r.),

Rozmowy kwalifikacyjne na niestacjonarne studia doktoranckie odbędą się 28 września 2018 r.

 Wykaz wymaganych dokumentów znajduje się w zakładce Rekrutacja na studia doktoranckie.

--------

Komunikat dla kandydatów na studia doktoranckie

Uprzejmie informuję, że rozmowy kwalifikacyjne na niestacjonarne studia doktoranckie odbędą się 20 września 2018 r.

Od godz. 10.00 potwierdzenie znajomości wybranego języka kongresowego oraz rozmowy kwalifikacyjne.

Rozmowy odbędą się w dziekanacie Wydziału Ekonomiczno-Społecznego – p.212.

---------

Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ogłasza dodatkowy nabór na czteroletnie Studia Doktoranckie na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym realizowane w trybie niestacjonarnym w roku akademickim 2018/2019.

Termin składania dokumentów  - do 17.09.2018 r. (przyjmowanie dokumentów od 3.09.2018 r.).

Rozmowy kwalifikacyjne na niestacjonarne studia doktoranckie odbędą się w terminie do 28 września 2018 r.

 Wykaz wymaganych dokumentów znajduje się w zakładce Rekrutacja na studia doktoranckie.

----------

Komunikat dla kandydatów na studia doktoranckie

Uprzejmie informuję, że rozmowy kwalifikacyjne na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie odbędą się 20 lipca 2018 r.

Od godz. 9.00 potwierdzenie znajomości wybranego języka kongresowego.

Od godz. 11.00 rozmowy kwalifikacyjne.

Rozmowy odbędą się w dziekanacie Wydziału Ekonomiczno-Społecznego – p.212.

 

Kierownik studiów doktoranckich - prof. dr hab. Feliks Wysocki

---------

Uwaga: Doktoranci I roku Stacjonarnych i Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich w roku akademickim 2017/2018

Proszę o zgłaszanie się do sekretariatu celem odbioru zaświadczeń o ukończeniu szkolenia ogólnego z zakresu BHP i ppoż.

---------

Uwaga: Doktoranci I roku Stacjonarnych i Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich w roku akademickim 2017/2018

Do 2.03.2018 r. - należy złożyć indeksy u Kierownika Studiów Doktoranckich - prof dr hab. Feliksa Wysockiego - POKOJ 609 (szczegółowa informacja na e-mailu doktoranta).

---------

 

Uprzejmie informuję, ze 21.10.2017 roku o godz. 8.30 w sali 510 w Budynku Collegium Maximum odbędzie się spotkanie słuchaczy I roku Studiów Doktoranckich na WES (studia stacjonarne i niestacjonarne) z Dziekanem Wydziału Ekonomiczno-Społecznego i Kierownikiem studiów doktoranckich, podczas którego słuchacze złożą ślubowanie oraz podpiszą umowy z Uczelnią (których wzory określono w załącznikach 6-9 do uchwały Senatu UPP nr 102/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.).

Na spotkaniu przekazane zostaną również pozostałe informacje dotyczące organizacji studiów doktoranckich na WES.

Obecność obowiązkowa.

 

Kierownik studiów doktoranckich

Prof. dr hab. Feliks Wysocki

 

----------------

Uprzejmie informuję, że rozmowy kwalifikacyjne na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie odbędą się 27 września 2017 r.

Od godziny 13.00 potwierdzenie znajomości wybranego języka kongresowego.

Od godz. 14.00 rozmowy kwalifikacyjne.

Rozmowy odbędą się w dziekanacie Wydziału – p.212.

 

Kierownik studiów doktoranckich - prof. dr hab Feliks Wysocki

---------------

Doktoranci I roku na WES - po dokonaniu OPŁATY ZA LEGITYMACJĘ uprzejmie proszę o przesłanie potwierdenia przelewu na adres e-mail: rodwald@up.poznan.pl

---------------

    W roku akademickim 2017/18 wszyscy doktoranci zobowiązani są do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Wymiar zajęć dydaktycznych dla doktorantów otrzymujących stypendia doktoranckie wynosi 60 godzin dydaktycznych rocznie, doktoranci stacjonarni nieotrzymujący stypendiów zobowiązani są do prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin dydaktycznych rocznie, a doktoranci niestacjonarni - 10 godzin dydaktycznych rocznie.

Doktoranci przyjęci na studia stacjonarne i na studia niestacjonarne zobowiązani są do podpisania umowy z Uczelnią, której wzory określono w załącznikach 6-9 do uchwały Senatu UPP nr 102/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.

------------

Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ogłasza dodatkowy nabór na czteroletnie Studia Doktoranckie na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym realizowane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w roku akademickim 2017/2018.

         Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

      

Rozmowy odbędą się w terminie do 29 września 2017 r.

 Wykaz wymaganych dokumentów znajduje się w zakładce Rekrutacja na studia doktoranckie.

                  --------------------------------

Uprzejmie informuję, że rozmowy kwalifikacyjne na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie odbędą się w najbliższy czwartek, tj. 13 lipca 2017 r.

Od godziny 13.00 potwierdzenie znajomości wybranego języka kongresowego.

Od godz. 14.00 rozmowy kwalifikacyjne.

Rozmowy odbędą się w dziekanacie Wydziału – p.212.

 

 W imieniu komisji rekrutacyjnej

 mgr Cezary Kozera

------------------------------------