Program studiów - SP Rolnictwo

Program studiów - SP Rolnictwo

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin zajęć

ECTS

wykłady

ćwiczenia

1. Technika rolnicza

16

6

3

2. Gleboznawstwo rolnicze i podstawy nawożenia

22

8

3

3. Nasiennictwo z elementami hodowli roślin

8

4

2

4. Ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych z elementami rachunkowości

22

8

3

5. Agrobiznes i podstawy marketingu

10

5

2

6. Programy unijne i rozwój obszarów wiejskich

8

4

2

7. Technologie produkcji roślinnej

40

16

5

8. Technologie produkcji zwierzęcej

12

8

3

9. Zajęcia terenowe w gospodarstwach rolnych

0

24

3

10. Seminarium i praca dyplomowa

0

9

4