Program studiów - SP Ekonomika Gospodarstwa Rolnego (w Poznaniu)

Program studiów - SP Ekonomika Gospodarstwa Rolnego (w Poznaniu)

Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć ECTS
wykłady ćwiczenia
1. Podstawy ekonomii rynkowej 12 8 2
2. Ekonomika i organizacja gospodarstw 12 8 2
3. Nowoczesne technologie konwencjonalnej produkcji roślinnej prowadzonej w różnych warunkach przyrodniczo-organizacyjnych 12 2 2
4. Nowoczesne technologie konwencjonalnej produkcji zwierzęcej prowadzonej w różnych warunkach przyrodniczo-organizacyjnych 12 2 2
5. Ekologiczna produkcja rolnicza 8 0 1
6. Marketing artykułów rolnych 8 6 2
7. Podstawy zarządzania i komunikacji w gospodarstwie rolnym 8 6 2
8. Podstawy prawa rolnego 4 4 1
9. Modele i metody doradztwa ekonomicznego w rolnictwie 4 4 1
10. Podstawy ewidencji i rachunkowości rolnej 8 12 2
11. Wycena środków trwałych w rolnictwie 4 6 1
12.  Analiza ekonomiczno-techniczna w gospodarstwie rolnym 4 6 1
13. Kalkulacje rolnicze 4 6 1
14. Ocena projektów inwestycyjnych w gospodarstwie rolniczym 4 6 1
15. System podatkowy w rolnictwie 4 4 1
16. Organizacja rynków rolnych w UE 8 0 1
17. Metodyka aplikowania o płatności bezpośrednie i środki wspierające modernizację gospodarstw rolnych – warsztaty praktyczne 4 12 2
18. Elektroniczne systemy wspomagające zarządzanie gospodarstwem rolnym 4 4 1
10. Ekonomiczno-organizacyjne modele działania zespołowego w rolnictwie 4 4 1
20.  Seminarium dyplomowe i praca końcowa 0 12 3