KONSULTACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY PRAWA I ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW W AGROBIZNESIE

Prowadzący

Dzień i godz. konsultacji

Nr pokoju

Dr hab. Rafał Baum, prof. nadzw.

poniedziałek, 12.30-14.00

 oraz w Dziekanacie: 14.00 – 15.00

(poniedziałek)

823

Dr Jan Chudobiecki

drogą mailową: jchudobi@up.poznan.pl

820

Dr Izabela Hasińska

poniedziałek, od 10.12.2018 - g. 16.45 - 18.15

804

Dr Karolina Jader

wtorek 11.00-12.30

805

Dr Sylwia Kierczyńska

czwartek, 11.30-12.30

805

Dr Magdalena Kozera-Kowalska

poniedziałek, 11.00-12.30

822

Dr Izabela Lipińska

3.01, 10.01 (g. 13.00-14.00), 24.01 (g. 10.30-11.30), 

803

Dr Dariusz Majchrzycki

środa, 10.00-11.30

807

Dr Elżbieta Mikołajczak

poniedziałek, 12.00-13.30

821

Dr Katarzyna Mydlarz

środa, 10.00-12.00

821

Dr Benedykt Pepliński

drogą mailową: peplinski@up.poznan.pl

807

Dr Damian Puślecki

poniedziałek,  9.00-10.30

803

Dr Krzysztof Różański

środa, 12.00-13.00

w dniu 30.10, g. 14.00-15.00 (zamiast 31.10)

804

Dr Olga Stefko

poniedziałek, 13.30-15.00

820

Dr Marek Tabert

poniedziałek, 9.30-11.30

806

Dr Karol Wajszczuk

poniedziałek 10.00-11.30

806

Mgr Alina Nowotarska

wtorek 13.30-14.30 Sekretariat Katedry