PRACOWNICY ZATRUDNIENI W KATEDRZE PRAWA I ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW W AGROBIZNESIE

KATEDRA PRAWA I ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW W AGROBIZNESIE
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
tel. +48 61 848 7110
fax. +48 61 848 7110
alina.nowotarska@up.poznan.pl

 

Kierownik Katedry:

Prof. UPP dr hab. Rafał Baum 
pok. 823 tel. 61-848-7127,
lub pokój prodziekański, II piętro
e-mail: rafal.baum@up.poznan.pl

 

Pracownik naukowo-techniczny:

mgr inż. Alina Nowotarska
pok. 823 tel./fax. 61-848-7110
e-mail: alina.nowotarska@up.poznan.pl

 

Profesorowie Uczelni:

Prof. UPP dr hab. Magdalena Kozera-Kowalska
pok. 822, tel. 61 848 7120
e-mail: mkozera@up.poznan.pl 

Prof. UPP dr hab. Izabela Lipińska 
pok. 803 tel. 61-846-6363
e-mail: lipinska@up.poznan.pl

Prof. UPP dr hab. Benedykt Pepliński 
pok. 807 tel. 61-848-7109
e-mail: peplinski@up.poznan.pl

prof. UPP dr hab. Dariusz Pieńkowski                                                                                                                                         
pok. 814, tel. 61 848-7377
e-mail: dariusz.pienkowski@up.poznan.pl  

Adiunkci i pracownicy dydaktyczni: 

dr Olga Grabowska-Chenczke 
pok. 811, tel. 61 848-7137
e-mail: olga.grabowska-chenczke@up.poznan.pl

dr Izabela Hasińska
pok. 804, tel. 61 846 6354
e-mail: izahasin@up.poznan.pl

dr Karolina Jąder
pok. 805, tel. 61 846 6357
e-mail: jader@up.poznan.pl 

Dr Anna Jęczmyk 
Pok. 820, tel. 618487428
E-mail: anna.jeczmyk@up.poznan.pl

dr Barbara Ł. Kołodziej
pok. 811, tel. 61 848-7137
e-mail: barbara.kolodziej@up.poznan.pl

dr Sylwia Kierczyńska
pok. 805, tel. 61 848 7129
e-mail: kierczynska@up.poznan.pl

dr Dariusz Majchrzycki 
pok. 807 tel. 61-848-7109
e-mail: dariusz.majchrzycki@danko.pl

 dr Damian Michałowski
pok. 811, tel. 61 848-7137
e-mail: damian.michalowski@up.poznan.pl 

dr hab. Elżbieta Mikołajczak 
pok. 821 tel. 61-848-7369
e-mail: emikolaj@up.poznan.pl 

dr Katarzyna Mydlarz 
pok. 821 tel. 61-848-7427
e-mail: kmydlarz@up.poznan.pl

dr Damian Puślecki 
pok. 803 tel. 61-846-6102
e-mail: damian.puslecki@up.poznan.pl

dr Olga Stefko
pok. 820 tel. 61-846-6355
e-mail: stefko@up.poznan.pl

dr inż. Jarosław Uglis
Pok. 806, tel. 618466351
E-mail: jaroslaw.uglis@up.poznan.pl

dr Karol Wajszczuk 
pok. 806 tel. 61-846-6353
e-mail: wajszczuk@up.poznan.pl

Asystent:

mgr Krzysztof Różański
pok. 804 tel. 61-848-7128
e-mail: krzysztof.rozanski@up.poznan.pl

Doktoranci:
mgr inż. Alina Nowotarska 
pok. 823 tel. 61-848-7110
e-mail: alina.nowotarska@up.poznan.pl

Pracownicy emerytowani:

Prof. zw. dr hab. Witold Wielicki
e-mail: w.wielicki@gmail.com

dr Jan Chudobiecki 
pok. 820 tel. 61-848-7428
e-mail: jchudobi@up.poznan.pl

dr Roman Kostecki 
e-mail: kostrom2@up.poznan.pl

dr Piotr Chałupka 

e-mail: chalupka@up.poznan.pl

dr Marek Tabert 
pok. 806 tel. 61-848-6351
e-mail: mtabert@up.poznan.pl 

POWRÓT