PRACOWNICY ZATRUDNIENI W KATEDRZE PRAWA I ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW W AGROBIZNESIE

KATEDRA PRAWA I ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW W AGROBIZNESIE
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
tel. +48 61 848 7110
fax. +48 61 848 7110
alina.nowotarska@up.poznan.pl

 

Kierownik Katedry:

prof. UPP dr hab. Rafał Baum 
pok. 823, tel. 61-848-7127,
lub pokój prodziekański, II piętro
e-mail: rafal.baum@up.poznan.pl

 

Pracownik naukowo-techniczny:

mgr inż. Alina Nowotarska
pok. 823, tel. 61-848-7110
e-mail: alina.nowotarska@up.poznan.pl  

 

Pracownik badawczo-techniczny:

mgr  Wojciech Janik 
pok. 809, tel. 61-846-6041
e-mail: wojciech.janik@up.poznan.pl 

 

Profesorowie Uczelni:

prof. UPP dr hab. Magdalena Kozera-Kowalska
pok. 822, tel. 61-848-7120
e-mail: magdalena.kozera-kowalska@up.poznan.pl 

prof. UPP dr hab. Izabela Lipińska 
pok. 803, tel. 61-846-6363
e-mail: izabela.lipinska@up.poznan.pl

prof. UPP dr hab. Benedykt Pepliński 
pok. 807, tel. 61-848-7109
e-mail: benedykt.peplinski@up.poznan.pl

prof. UPP dr hab. Dariusz Pieńkowski                                                                                                                                         
pok. 814, tel. 61-848-7377
e-mail: dariusz.pienkowski@up.poznan.pl  

 

Adiunkci i pracownicy dydaktyczni: 

dr Łukasz Dąbkowski
pok. 417, tel. 61-846-6459
e-mail: lukasz.dabkowski@up.poznan.pl

dr Olga Grabowska-Chenczke 
pok. 811, tel. 618487137
e-mail: olga.grabowska-chenczke@up.poznan.pl

dr Izabela Hasińska
pok. 804, tel. 61 846 6354
e-mail: izabela.hasinska@up.poznan.pl

dr Karolina Jąder
pok. 805, tel. 61 846 6357
e-mail: karolina.jader@up.poznan.pl 

dr Anna Jęczmyk 
Pok. 820, tel. 61-848-7428
E-mail: anna.jeczmyk@up.poznan.pl

dr Barbara Ł. Kołodziej
pok. 811, tel. 61-848-7137
e-mail: barbara.kolodziej@up.poznan.pl

dr Sylwia Kierczyńska
pok. 805, tel. 61-848-7129
e-mail: sylwia.kierczynska@up.poznan.pl

dr Dariusz Majchrzycki 
pok. 807, tel. 61-848-7109
e-mail: dariusz.majchrzycki@danko.pl

 dr Damian Michałowski
pok. 811, tel. 61 848-7137
e-mail: damian.michalowski@up.poznan.pl 

dr inż Katarzyna Mydlarz 
pok. 821, tel. 61-848-7427
e-mail: katarzyna.mydlarz@up.poznan.pl

dr Damian Puślecki 
pok. 803, tel. 61-846-6102
e-mail: damian.puslecki@up.poznan.pl

dr Olga Stefko
pok. 820, tel. 61-846-6355
e-mail: olga.stefko@up.poznan.pl

dr inż. Jarosław Uglis
Pok. 806, tel. 618466351
E-mail: jaroslaw.uglis@up.poznan.pl

dr Karol Wajszczuk 
pok. 806, tel. 61-846-6353
e-mail: karol.wajszczuk@up.poznan.pl

dr inż. Paulina Wiza-Augustyniak
pok. 810, tel. 61-846-63-78
e-mail: paulina.wiza@up.poznan.pl

 

Asystenci:

mgr Wioleta Barczak 
Pok. 810, tel.: 61-846-6378 
e-mail: wioleta.barczak@up.poznan.pl

mgr Krzysztof Różański
pok. 804, tel. 61-848-7128
e-mail: krzysztof.rozanski@up.poznan.pl

 

Doktoranci:
mgr inż. Alina Nowotarska 
pok. 823, tel. 61-848-7110
e-mail: alina.nowotarska@up.poznan.pl

 

Pracownicy emerytowani:

Prof. zw. dr hab. Witold Wielicki
e-mail: witold.wielicki@gmail.com

dr hab. Elżbieta Mikołajczak 
pok. 821, tel. 61-848-7369
e-mail: elzbieta.mikolajczak@up.poznan.pl 

dr Jan Chudobiecki 
pok. 820 tel. 61-848-7428
e-mail: jan.chudobiecki@up.poznan.pl

dr Roman Kostecki 
e-mail: roman.kostecki@up.poznan.pl

dr Piotr Chałupka 
e-mail: piotr.chalupka@up.poznan.pl

dr Marek Tabert 
pok. 806, tel. 61-848-6351
e-mail: marek.tabert@up.poznan.pl