PROBLEMATYKA BADAŃ PROWADZONYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW KATEDRY PRAWA I ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW W AGROBIZNESIE

Zarządzanie przedsiębiorstwem

 • zarządzanie strategiczne,
 • analiza pozycji rynkowej,
 • arządzanie zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie finansami,
 • efektywność kapitału,
 • funkcja kredytów w zarządzaniu,
 • nowoczesne zasady inwestowania,
 • zarządzanie marketingowe,
 • analiza i plan marketingowy przedsiębiorstwa

Logistyka w agrobiznesie (Zarządzanie logistyczne i marketingowe)

 • strategie logistyczne przedsiębiorstw agrobiznesu,
 • systemy logistyczne w przedsiębiorstwach,
 • zarządzanie logistyczne,
 • koszty logistyczne
 • analiza infrastruktury logistycznej,
 • centra logistyczne,
 • marketing logistyczny,

Nowoczesne systemy produkcji w rolnictwie

 • rolnictwo zrównoważone,
 • systemy gospodarowania w rolnictwie,
 • integracja rolnictwa z przemysłem rolno-spożywczym,
 • ocena efektywności stosowanych technologii (opłacalność ważniejszych kierunków produkcji)

Rynek nieruchomości

 • wycena nieruchomości rolnych,
 • wycena gospodarstw i ich składników majątkowych,
 • konwersja ziemi jako element rozwoju gospodarczego,
 • wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych,
 • prawne aspekty obrotu nieruchomościami,
 • prawne aspekty dzierżawy

Prawo rolne i administracyjne

 • czynniki rozwoju prawa rolnego, 
 • problemy ogólne prawa rolnego,
 • przemiany podstaw legislacyjnych i koncepcji doktrynalnych, 
 • przekazanie gospodarstwa rolnego za rentę strukturalną,
 • prawne aspekty funkcjonowania rynku roślinnych surowców rolnych,
 • prawne aspekty funkcjonowania grup producenckich,
 • prawo administracyjne (postępowanie administracyjne,
 • egzekucyjne, sądowe, ochrona obywatela),
 • prawne aspekty ubezpieczeń i wypadków w rolnictwie