PRZEDMIOTY PROWADZONE PRZEZ PRACOWNIKÓW KATEDRY PRAWA I ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW W AGROBIZNESIE

NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM

Ekonomika nieruchomości
Logistyka w gospodarce żywnościowej
Organizacja gospodarstw 
Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami
Organizacja przedsiębiorstw rolnych
Taksacja
Zarządzanie i organizacja przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych
Zarządzanie logistyczne
Administracja publiczna
Encyklopedia prawa
Prawo 
Prawo gospodarcze
Prawo rolne
Prawo w turystyce
Prawo własności intelektualnej
Prawo żywnościowe
Prawo pracy

NA POZOSTAŁYCH WYDZIAŁACH

Ekonomika i organizacja rolnictwa (WR)
Logistyka w biznesie (WR - Biot)
Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami (WR - TRiL)
Organizacja gospodarstw rolnych (WR)
Rynek nieruchomości (WO, WR - TRiL)
Systemy zarządzania przedsiębiorstwami (WR - TRiL)
Zarządzanie kapitałem ludzkim (WR - Biot)
Zarządzanie przedsiębiorstwami (WMiIŚ)
Administracja publiczna (WMiIŚ)
Elementy prawa (WR - TRiL, WMiIŚ)
Elementy prawa cywilnego I (WO)
Elementy prawa cywilnego i
Administracyjnego (WO)
Encyklopedia prawa (WBiHZ) Ochrona własności intelektualnej (WO)
Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej (WMiIS) 
Prawne uwarunkowania gospodarki (WMiIŚ) 
Prawo gospodarcze (WBiHZ, WTD, WR) 
Prawo rolne (WR)
Prawo w turystyce (WBiHZ) 
Prawo własności intelektualnej (WMiIŚ) 
Protokół dyplomatyczny (WBiHZ) 
Samorząd terytorialny (WMiIŚ)