PRZEDMIOTY PROWADZONE PRZEZ PRACOWNIKÓW KATEDRY PRAWA I ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW W AGROBIZNESIE

NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM

• Ekonomika nieruchomości
• Logistyka w gospodarce żywnościowej
• Organizacja gospodarstw 
• Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami
• Organizacja przedsiębiorstw rolnych
• Taksacja
• Zarządzanie i organizacja przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych
• Zarządzanie logistyczne
• Administracja publiczna
• Encyklopedia prawa
• Prawo 
• Prawo gospodarcze
• Prawo rolne
• Prawo w turystyce
• Prawo własności intelektualnej
• Prawo żywnościowe
• Prawo pracy

NA POZOSTAŁYCH WYDZIAŁACH

• Ekonomika i organizacja rolnictwa (WR)
• Logistyka w biznesie (WR - Biot)
• Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami (WR - TRiL)
• Organizacja gospodarstw rolnych (WR)
• Rynek nieruchomości (WO, WR - TRiL)
• Systemy zarządzania przedsiębiorstwami (WR - TRiL)
• Zarządzanie kapitałem ludzkim (WR - Biot)
• Zarządzanie przedsiębiorstwami (WMiIŚ)
• Administracja publiczna (WMiIŚ)
• Elementy prawa (WR - TRiL, WMiIŚ)
• Elementy prawa cywilnego I (WO)
• Elementy prawa cywilnego i
• Administracyjnego (WO)
• Encyklopedia prawa (WBiHZ) Ochrona własności intelektualnej (WO)
• Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej (WMiIS) 
• Prawne uwarunkowania gospodarki (WMiIŚ) 
• Prawo gospodarcze (WBiHZ, WTD, WR) 
• Prawo rolne (WR)
• Prawo w turystyce (WBiHZ) 
• Prawo własności intelektualnej (WMiIŚ) 
• Protokół dyplomatyczny (WBiHZ) 
• Samorząd terytorialny (WMiIŚ)