PRZEDMIOTY PROWADZONE PRZEZ PRACOWNIKÓW KATEDRY PRAWA I ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW W AGROBIZNESIE

Przedmioty prowadzone na Wydziale Ekonomicznym

 • Prawo
 • Polityka społeczna
 • Podstawy zarządzania
 • Ekonomika produkcji ogrodniczej (przedmiot do wyboru)
 • Rynek produktów ogrodniczych (przedmiot do wyboru) 
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem ogrodniczym (przedmiot do wyboru) 
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw handlowych 
 • Logistyka w gospodarce żywnościowej (przedmiot do wyboru)
 • Logistyka w przedsiębiorstwach agrobiznesu (przedmiot do wyboru)
 • Rachunek kosztów logistyki w agrobiznesie(przedmiot do wyboru)
 • Seminarium dyplomowe licencjackie
 • Prawo gospodarcze
 • Gospodarowanie kapitałem ludzkim
 • Planowanie przedsięwzięć gospodarczych (przedmiot do wyboru) 
 • Rynek i wycena nieruchomości (przedmiot do wyboru) 
 • Logistyka międzynarodowa (przedmiot do wyboru) 
 • Psychologia i sztuka negocjacji w biznesie 
 • Wiedza społeczna
 • Dialog i negocjacje w biznesie
 • Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie agrobiznesu 
 • Prawo finansowe
 • Prawo podatkowe
 • Ekonomia ZR
 • Zarządzanie i organizacja przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych
 • Prawo rolne (przedmiot do wyboru) 
 • Prawo żywnościowe (przedmiot do wyboru) 
 • Prawo rozwoju obszarów wiejskich (przedmiot do wyboru)
 • Planowanie i analiza działalności przedsiębiorstw agrobiznesu
 • Rachunek kosztów w przedsiębiorstwach agrobiznesu
 • Seminarium dyplomowe magisterskie
 • Prawo pracy (przedmiot do wyboru) 
 • Consulting w agrobiznesie 
 • Międzynarodowe prawo handlowe (przedmiot do wyboru)
 • Ekonomia ochrony środowiska 
 • Socjologia wsi i rolnictwa (przedmiot do wyboru) 
 • Etyka biznesu  (przedmiot do wyboru)
 • Współczesna myśl polityczna i społeczna  (przedmiot do wyboru)
 • Biznes plan
 • Wycena nieruchomości
 • Ekonomika i finansowanie przedsiębiorstw handlowych w agrobiznesie (przedmiot do wyboru)
 • Ekonomika i finansowanie przedsiębiorstw ogrodniczych (przedmiot do wyboru) 
 • Ekonomika i finansowanie przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych (przedmiot do wyboru) 
 • Ekonomia i finansowanie ochrony środowiska
 • Społeczna odpowiedzialność w biznesie (przedmiot do wyboru) 
 • Etykieta i wielokulturowość w biznesie (przedmiot do wyboru)  

Studia anglojęzyczne Agri-food economics and trade

 • International commercial law 
 • International food law 
 • International business etiquette 
 • International logistics 
 • MSc Seminar
 • Economics and organization of farms in open economy 
 • Psychology and negotiation in business 
 • Global Environmental Problems
 • Economics of environmental protection (przedmiot do wyboru)
 • Distributive justice and sustainable development (przedmiot do wyboru)
 • Renewable energy for sustainable rural development (przedmiot do wyboru)

Szkoła doktorska

 • Pedagogy with ethics
 • Global environmental problems

Przedmioty prowadzone na pozostałych wydziałach

 • Ekonomiczne i prawne aspekty prowadzenia przedsiębiorstwa (do wyboru WE-P) (WROiB)
 • Prawoznawstwo (do wyboru WE-P) (WIŚiIM)
 • Economic and legal aspects of the company's activities    Agronomy (WROiB)
 • Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami    Biotechnologia (WROiB)
 • Zarządzanie i organizacja gospodarstw (WROiB)
 • Prawo gospodarcze (WROiB)
 • Przedsiębiorczość z elementami zarządzania jakością (WROiB)
 • Zarządzanie produkcją ogrodniczą (WROiB)
 • Logistyka w gospodarce żywnościowej (do wyboru) (WNoŻiŻ)
 • Logistyka w przedsiębiorstwach agrobiznesu (do wyboru) (WNoŻiŻ)
 • Koszty jakości (WNoŻiŻ)
 • Prawo w biznesie (do wyboru w ramach WE-P) (WNoŻiŻ)
 • Moduł ekonomiczny: Organizacja i zarządzanie/ Programowanie ekonomiczne (WLiTD)
 • Prawo autorskie (WLiTD)
 • Etyka zawodu projektanta (WLiTD)
 • Prawo w biznesie (do wyboru w ramach WE-P) (WLiTD)
 • Samorząd terytorialny (WIŚiIM)
 • Ekonomiczne i prawne aspekty prowadzenia przedsiębiorstwa (do wyboru W E-P) (WIŚiIM)
 • Basics of Law and Management (WMWiNoZ)      
 • Agri-Food Logistics Management (WMWiNoZ) 
 • Basics of Law and Management (WMWiNoZ)      
 • Ekonomika weterynaryjna (WMWiNoZ)
 • Tworzenie przedsiębiorstw (WMWiNoZ)
 • Kierowanie przedsiębiorstwem    zootechnicznym (WMWiNoZ)
 • Marketing i organizacja imprez jeździeckich  (WMWiNoZ)
 • Bioetyka i metodologia nauk przyrodniczych (WMWiNoZ)
 • Wprowadzenie do psychologii (Grupa przedmiotów społeczno-ekonomicznych - MOD) 
 • Etyka z bioetyką (Grupa przedmiotów społeczno-ekonomicznych - MOD)
 • Wprowadzenie do filozofii (Grupa przedmiotów społeczno-ekonomicznych - MOD)
 • Pedagogika społeczna (Grupa przedmiotów społeczno-ekonomicznych - MOD)
 • Polski system polityczno-prawny (Grupa przedmiotów społeczno-ekonomicznych - MOD)
 • Planowanie karier i doradztwo zawodowe (Grupa przedmiotów społeczno-ekonomicznych - MOD)
 • Zarządzanie i organizacja gospodarstw (WROiB)
 • Zarządzanie jakością, projektami i własnością w biotechnologii (WROiB)
 • Ekonomiczne i prawne aspekty prowadzenia przedsiębiorstwa (moduł WE-P) (WROiB)
 • Ekonomika i organizacja produkcji ogrodniczej (WROiB)
 • Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem (WROiB)
 • Elementy prawa (przedmiot do wyboru) (WNoŻiŻ)
 • Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwach agrobiznesu (do wyboru) (WNoŻiŻ)
 • Organizacja i zarządzanie w międzynarodowym obrocie żywnością (do wyboru) (WNoŻiŻ)
 • Podstawy przedsiębiorczości w drzewnictwie (WLiTD)
 • Marketing i zarządzanie przedsiębiorstwem (WLiTD)
 • Moduł Marketing: Marketing w meblarstwie/Strategie marketingowe (WLiTD)
 • Prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska  (WIŚiIM)
 • Zarządzanie przedsiębiorstwami agrobiznesu/Zarządzanie przedsiębiorstwami (WIŚiIM)
 • Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej (WIŚiIM)
 • Gospodarka leśna przyszłości  - koncepcja ZR (studia MBA) (WLiTD)