PROGRAM STUDIÓW

Łączny wymiar zajęć dydaktycznych wynosi 240 h, realizowanych w trakcie zjazdów sobotnio-niedzielnych. Planowany program zajęć obejmuje następujące zajęcia przedmiotowe:

 

Przedmiot

ECTS

 

Godziny

 

Wspólna Polityka Rolna  Unii Europejskiej

3

 

10

 

Technologie produkcji roślinnej w działalności rolniczej

4

 

15

 

Technologie produkcji zwierzęcej w działalności rolniczej

4

 

15

 

Produkty regionalne i tradycyjne w działalności rolniczej

1

 

5

 

Organizacja działalności rolniczej

2

 

10

 

Ekonomika działalności rolniczej

2

 

10

 

Marketing i rynki rolne w działalności rolniczej

4

 

15

 

Agrobiznes w działalności rolniczej

2

 

10

 

Rachunkowość rolnicza

2

 

10

 

Finansowanie działalności rolniczej ze środków Unii Europejskiej – metodologia pozyskiwania i rozliczania wniosków [płatności bezpośrednie, PROW]

9

 

50

 

Cross-compliance i wymogi IRZ w działalności rolniczej gospodarstwa rolnego

1

 

5

 

Prawo rolno-żywnościowe UE w działalności rolniczej gospodarstwa rolnego

1

 

5

 

Zarządzanie projektami unijnymi w działalności rolniczej gospodarstwa rolnego

2

 

10

 

Agroturystyka

1

 

5

 

Wdrażanie i efekty Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej

3

 

10

 

Ekonomia integracji europejskiej

1

 

5

 

Teoretyczne i praktyczne przesłanki interwencjonizmu rolnego

1

 

5

 

Polityka strukturalna i regionalna Unii Europejskiej w rozwoju działalności rolniczej

1

 

5

 

Globalizacja i regulacje WTO – skutki dla sektora rolnego

1

 

5

 

Międzynarodowy handel rolny

1

 

5

 

Program Leader

1

 

5

 

Audyt i kontrola wewnętrzna we Wspólnej Polityce Rolnej  Unii Europejskiej

1

 

5

 

Kontrola na miejscu beneficjentów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej

1

 

5

 

Seminarium dyplomowe

6

 

15

 

Praca końcowa

5

 

-

 

R-m

60

 

240