PODSTAWOWE INFORMACJE

Celem Studium jest przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy z zakresu  aplikowania o wsparcie unijne w ramach funduszy rolnych i strukturalnych UE. W trakcie zajęć słuchacz poznaje zasady przygotowania i rozliczania projektów w ramach PROW 2014-2020 oraz WRPO 2014-2020, a także jest aktywnie angażowany w pracę zespołów roboczych rozwiązując studia przypadków, co umożliwia zdobycie praktycznych umiętności. 

Absolwenci kończący studium podyplomowe uzyskują KWALIFIKACJE ROLNICZE wymagane przez ARiMR przy ubieganiu się o wsparcie w ramach wybranych działań PROW 2014-2020.

Gwarantujemy znakomitą kadrę wykładowców teoretyków oraz praktyków.

Zapewniamy wszechstronne przygotowanie w zakresie aplikowania o środki unijne.

Słuchacze Studium będą mieć możliwość poznania pierwszych propozycji legislacyjnych Komisji Europejskiej w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej [WPR] na lata 2021-2027. Z całą pewnością WPR w dalszym ciągu będzie kontynuowana, Beneficjenci muszą się jednak liczyć ze sporymi zmianami w zakresie i systemie wsparcia.

Każdy Słuchacz, ma szansę dobrze się przygotować do nadchodzących zmian!