KONKURS "ZOSTAŃ EKONOMISTĄ"

logo konkursu.jpg

EDYCJA 2019

harmonogram konkursu:

 do 31.03.2019 – zgłoszenia do Konkursu (zgodnie z wytycznymi zawartymi w §4 punkt 6),

do 30.04.2019 – I etap Konkursu (nadsyłanie esejów według wytycznych zawartych w §7),

do 13.05.2019 – ogłoszenie wyników pierwszego etapu Konkursu,

30.05.2019 – II etap Konkursu (prezentacja wyników badań) w formie prezentacji multimedialnej przygotowanej przez 10 najlepszych Zespołów wyłonionych przez Kapitułę Konkursu w siedzibie Uczelni.

 

Przewodnicząca Kapituły Konkursu

Prof. dr hab. Władysława Łuczka

 

Załączniki: 

Promoted on slideshow: 
off