Zajęcia dydaktyczne na Wydziale Ekonomicznym w semestrze letnim 2020/21

W związku z kierowanymi zapytaniami, informujemy, że kształcenie na WE w semestrze letnim odbywać się będzie:

1/ W sposób hybrydowy dla 1 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunkach Ekonomia oraz Finanse i rachunkowość. Część zajęć dydaktycznych (ćwiczenia) pierwszego roku w okresie od 7 kwietnia do 2 czerwca 2021 r. (o ile pozwoli na to sytuacja pandemiczna) odbędzie się stacjonarnie - w siedzibie Uczelni. Przed 7 kwietnia br. zajęcia w 2 semestrze będą realizowane zdalnie.

2/ Dla wszystkich pozostałych roczników na studiach I stopnia oraz na II stopniu studiów zajęcia w całym semestrze letnim będą prowadzone wyłącznie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość, zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

Szczegóły organizacji zajęć podano w Komunikacie i Instrukcji nr 10 Dziekana:

https://wes.up.poznan.pl/pl/content/komunikat-dziekana-w-sprawie-realizacji-zaj%C4%99%C4%87-dydaktycznych-w-semestrze-letnim-w-roku

https://wes.up.poznan.pl/pl/covid-19/covid-19