Komunikat Dziekana w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim w roku akademickim 2020/21

Komunikat Dziekana z dnia 26.01.2021 roku dla Studentów i Wykładowców Wydziału Ekonomicznego w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim w roku akademickim 2020/21

Na podstawie Zarządzenia nr 268/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 grudnia 2020 roku, zostały ustalone zasady organizacji zajęć dydaktycznych realizowanych na kierunkach studiów: Ekonomia, Finanse i rachunkowość oraz Agri-food economics and trade w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021. Kształcenie na Wydziale Ekonomicznym w nadchodzącym semestrze prowadzone jest generalnie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość, zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Jednocześnie, na podstawie § 1 ust. 6 w/w Zarządzenia został również wprowadzony na Wydziale hybrydowy system nauczania. W związku z powyższym informuję, że w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 zakłada się prowadzenie w formie tradycyjnej, tj. w siedzibie UPP:
• części zajęć dydaktycznych (ćwiczenia) dla pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia studiów (2 semestr na kierunkach ekonomia, finanse i rachunkowość),
• konsultacji dla studentów związanych z przygotowaniem i finalizacją prac dyplomowych dla pozostałych roczników studiów na kierunkach Ekonomia, Finanse i rachunkowość (zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych) oraz Agri-food economics and trade.
Szczegóły dotyczące realizacji zajęć dydaktycznych oraz możliwości zakwaterowania w domach studenckich na czas przeprowadzanych zajęć stacjonarnych, zostały zawarte w Instrukcji nr 10 Dziekana Wydziału Ekonomicznego z dnia 26.01.2021 r. zamieszczonej na stronie internetowej Wydziału (https://wes.up.poznan.pl/pl/covid-19/covid-19). Realizacja zajęć w formie stacjonarnej w siedzibie UPP uzależniona jest od rozwoju sytuacji pandemicznej. Proszę zatem o śledzenie dalszych informacji przekazywanych na stronie internetowej Wydziału Ekonomicznego UPP (komunikaty, instrukcje Dziekana, Wirtualny Dziekanat, plany zajęć, itp.) w zakresie realizacji procesu dydaktycznego w ramach ograniczeń wynikających z konieczności ochrony przed zakażeniem wirusem SARS-Cov-2.

Dziekan WE
Prof. dr hab. Walenty Poczta