Wydział Ekonomiczno-Społeczny zawarł umowę o współpracy ze Spółką Doradztwo Finansowo-Informatyczne Danielewicz Mucha

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 26 października 2018 r. nastąpiło sformalizowanie współpracy ze Spółką Doradztwa Finansowo-Informatycznego Danielewicz Mucha z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Literacka 129. W imieniu Wydziału Ekonomiczno-Społecznego umowę podpisał Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Walenty Poczta, natomiast Spółkę reprezentowali właściciele - Danuta Danielewicz-Mucha i Michał Mucha.

Podpisane porozumienie stanowi sformalizowanie, trwającej już od pewnego czasu współpracy, obejmującej między innymi: 
- realizację wizyt, praktyk i stażów studentów w Spółce, 
- umożliwienie zainteresowanym studentom zbierania danych do prac dyplomowych,
- wzajemną promocję i przekazywanie informacji o organizowanych przedsięwzięciach istotnych dla stron umowy (np. seminaria, konferencje itp.).

To kolejna umowa o współpracy zawarta przez nasz Wydział. Przedsiębiorstwa zainteresowane współpracą w WES zachęcamy do kontaktu Kierownikiem Dziekanatu.

Więcej informacji o tej i innych zawartych dotychczas umowach można znaleźć w zakładce "Umowy o współpracy z przedsiębiorstwami".