Włodek Kołodziejczak - blog

4th International Forum on Agri-Food Logistics

W dniach 23-24 czerwca 2021 na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyła się międzynarodowa konferencja "4th International Forum on Agri-Food Logistics" w formie online, w której uczestniczyło ponad 80 osób. Temat tegorocznego Forum brzmiał: „Przedsiębiorczość, innowacje i technologie w zrównoważonym rozwoju łańcuchów dostaw żywności w warunkach niepewności”. Organizatorem Forum była Katedra Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie UPP. 

Projekt UPP z dofinansowaniem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Projekt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który uzyskał dofinansowanie to: "Badanie uwarunkowań rozwoju obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego w kontekście kryzysu wywołanego przez COVID-19 (w poszukiwaniu innowacji organizacyjnych i społecznych)". Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zarządzenie Rektora z dnia 15 marca 2020 r. w sprawie działań podejmowanych w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19

Komunikat Inspektoratu BHP

Wypełniając obowiązek przekazania informacji o ryzyku i zagrożeniach związanych miedzy innymi z chorobami pracowniczymi (kp art. 207), działając w myśl Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2008 Nr 234 poz. 1570), uprzejmie informuję wszystkich pracowników, doktorantów i studentów o profilaktycznej akcji informacyjnej dotyczącej choroby zakaźnej - zakażenia koronawirusem COVID-19.
W załączeniu plakaty informacyjne oraz wykaz telefonów kontaktowych.

Strony

Subskrybuj RSS - Włodek Kołodziejczak - blog