Umowa partnerska z Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. bł. Natalii Tułasiewicz w Poznaniu

W dniu 7 listopada 2019 roku została podpisana umowa partnerska pomiędzy Wydziałem Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu a Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. bł. Natalii Tułasiewicz w Poznaniu. Wydział Ekonomiczno-Społeczny reprezentowali: Dziekan prof. dr hab. Walenty Poczta, Prodziekan ds. Studiów, prof. UPP dr hab. Rafał Baum oraz dr Karolina Jąder, która pełni funkcję koordynatora współpracy ze Szkołą. W imieniu Publicznego Liceum Ogólnokształcącego KSW w Poznaniu umowę podpisał Dyrektor ks. mgr Piotr Kuś. 

Celem nawiązanej współpracy jest upowszechnianie nauk ekonomicznych i społecznych wśród uczniów Szkoły, poprzez ich uczestnictwo w wybranych zajęciach akademickich i wydarzeniach organizowanych przez Wydział oraz promocja wśród licealistów, w tym głównie uczniów klas o profilu matematyczno-geograficznym, studiów wyższych prowadzonych na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym UP w Poznaniu. 

To kolejna umowa partnerska zawarta przez nasz Wydział. Szkoły zainteresowane współpracą w WES zachęcamy do kontaktu Kierownikiem Dziekanatu. Więcej informacji o tej i innych zawartych dotychczas umowach można znaleźć w zakładce "Umowy o współpracy ze szkołami".