Międzynarodowe Forum Logistyki w Gospodarce Żywnościowej, 26-28 czerwca 2019

Celem Forum jest integracja środowiska naukowców ze środowiskiem biznesu poprzez prezentację wyników badań naukowych oraz praktycznych doświadczeń w logistyce ŁDŻ. Oficjalnym językiem Forum będzie angielski, zaplanowane zostały również sesje w języku polskim w ramach sesji IV AGROLOGISTYKI. W programie konferencji zaplanowano sesje plenarne, tematyczne i posterową oraz dodatkową sesję tematyczną podczas wyjazdu studyjnego do jednego z wiodących przedsiębiorstw sektora agrobiznesu w Wielkopolsce. Ponadto, w trzecim dniu konferencji proponujemy wyjazd turystyczny do Pałacu w Rogalinie. Zgłoszone streszczenia artykułów w języku angielskim po pozytywnej akceptacji będą opublikowane w materiałach konferencyjnych.

Więcje informacji znajdziecie Państwo na stronie Konferencji:

Międzynarodowe Forum Logistyki w Gospodarce Żywnościowej, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "AGROLOGISTYKA", 26-28 czerwca 2019