Informacja dla osób kończących studia - wpis do suplementu

Szanowni Studenci/Absolwenci Wydziału Ekonomicznego

Informujemy i przypominamy, że istnieje możliwość wpisania w suplemencie do dyplomu osiągnięć studenta. Udokumentowane wnioski prosimy składać w Dziekanacie Wydziału Ekonomicznego do 13.07.2021.

Przedstawiamy poniżej wykaz przykładowych osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu:

Osiągnięcia studenta

Wpis do suplementu – przykłady

Informacja na temat nagród i wyróżnień

(należy wpisać rodzaj nagrody, wyróżnienia oraz rok, w który student je uzyskał)

1) nagroda Rektora;

2) list gratulacyjny Rektora;

3) nagrody ufundowane przez instytucje państwowe, towarzystwa naukowe, organizacje społeczne i osoby prywatne

Nazwa …….. za …… np. :

-za wyróżniające wyniki w nauce,

-za osiągnięcia w pracy na rzecz środowiska studenckiego, itp.

4) stypendium Ministra Nauki i Edukacji w r.ak. …….. za …… np. :

wybitne osiągnięcia naukowe,

wybitne osiągnięcia artystyczne,

wybitne osiągnięcia w sporcie

Odbycie studiów w ramach programu Erasmus (nazwa uczelni, miasto, kraj, semestr, język wykładowy)

Program LLP Erasmus realizowany w semestrze ……………. w roku akad., w uczelni zagranicznej w ……………………….… w języku …………………

Nadobowiązkowy staż studencki (np. realizowany w ramach projektów/programów stażowych wydziałowych i uczelnianych (nazwa podmiotu, czas trwania, semestr, )

Nadobowiązkowy staż zawodowy w wymiarze ……… realizowany w semestrze ………………. w roku akad., w podmiocie….

Osiągnięcia i/lub pełnione funkcje w kole naukowym (minimalnie rok działalności)

Np., przewodniczący koła w r.ak. ……………..

Laureat konkursu, laureat konferencji, nagroda na konferencji kół naukowych itp.

Pełnione funkcje w różnych organizacjach i zrzeszeniach studenckich działających na rzecz środowiska studenckiego (minimalnie rok działalności)

Samorząd Studencki – przewodniczący w latach …… .

Członek wydziałowej komisji stypendialnej dla studentów w okresie…….

Zespół Pieśni i Tańca ŁANY – członek zespołu w okresie…………..

Chór Akademicki Coro Da Camera – w r.ak. ……………

Osiągnięcia w sporcie akademickim (zajęcie I, II lub III miejsca w akademickich mistrzostwach Polski lub reprezentowanie uczelni w eliminacjach międzynarodowych)

Nazwa wydarzenia ………., miejsce ……. termin…….., zajęte miejsce ………..

 

Osiągnięcia artystyczne (wpisujemy osiągnięcia za zajęcia I, II lub III miejsca w konkursach krajowych lub międzynarodowych)

Nagroda indywidualna / zespołowa w konkursie wokalnym/literackim ……………… w roku ……………

Udokumentowane, inne spektakularne osiągnięcia studenta związane z reprezentowaniem Uczelni.

ZałącznikRozmiar
Plik info o wpisach do suplementu 2021.docx14.44 KB