Podziękowanie za współpracę w organizacji programu stażowego "Studiujesz – praktykuj"