Efekty projektu UPP - Partnera KSOW, dotyczącego rozwoju obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Partner KSOW, realizuje badanie pt. Identyfikacja potencjału rozwoju obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego na poziomie lokalnym w celu lepszego i zrównoważonego wykorzystania posiadanych zasobów, na podstawie umowy z dnia 10 września 2020 roku, podpisanej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego (DOW/37/2020). Celem planowanych badań jest identyfikacja czynników stymulujących lub hamujących rozwój obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego (potencjału rozwoju) dla lepszego i zrównoważonego wykorzystania posiadanych zasobów, oraz pomiar rozwoju społeczno-gospodarczego, z uwzględnieniem zróżnicowań przestrzennych.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zrealizowane badanie na podstawie zaprojektowanych wskaźników zawiera identyfikację potencjałów i przedstawienie zróżnicowań przestrzennych, które administracja regionalna i lokalne samorządy mogą wykorzystać do podjęcia diagnozy sytuacji regionalnej/lokalnej, a także jako narzędzie do wzmocnienia procesu planowania i projektowania zadań rozwoju z uwzględnieniem perspektywy rozwoju terytorialnego.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z treścią otrzymanych wyników badań zamieszczonych w ekspertyzie autorstwa dr Natalii Bartkowiak-Bakun, pracownika Wydziału Ekonomicznego.

 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Jednocześnie informujemy o możliwości zarejestrowana się jako Partner KSOW w bazie dostępnej na portalu internetowym http://ksow.pl.