189 seminarium Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych (EAAE)

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Instytut Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie, Kijowska Szkoła Ekonomiczna i Instytut Thϋnena serdecznie zapraszają do udziału w 189 seminarium Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych (EAAE). Seminarium odbędzie się w formule stacjonarnej w dniach 18-20 września 2024 w SGGW w Warszawie.

Tematyka seminarium zatytułowanego „EU enlargement by (post-)war Ukraine: Implications for the Agri-Food Markets” dotyczy kwestii skutków procesów integracji Ukrainy z UE dla rynków rolno-żywnościowych i obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak:

  • Analiza dotychczasowych zmian i przewidywane trendy w strukturze/organizacji produkcji rolnej, handlu i cen na Ukrainie;
  • Kwantyfikacja krótko- i długookresowych skutków wojny dla sektora rolno-żywnościowego i bezpieczeństwa żywnościowego na Ukrainie, w państwach członkowskich UE oraz w krajach i regionach spoza UE, z uwzględnieniem rozwiązań i rekomendacji politycznych;
  • Analiza wpływu przeszłej i przyszłej polityki handlowej oraz innych polityk związanych z wojną na Ukrainie na sektor rolno-żywnościowy;
  • Analiza scenariuszowa skutków przystąpienia Ukrainy do UE dla sektorów rolno- żywnościowych na Ukrainie, w państwach członkowskich UE, a także w krajach spoza UE.

Ważne daty:

  • Zgłoszenie abstraktów: do 15 kwietnia 2024
  • Informacja o zaakceptowaniu abstraktów: do 1 czerwca 2024
  • Rejestracja: 1 czerwca - 15 sierpnia 2024
  • Wniesienie opłaty konferencyjnej: 200 euro (do 1 lipca 2024) lub 250 euro (po 1 lipca 2024)

W seminarium mogą uczestniczyć tylko członkowie Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych. W związku z tym, osoby, które nie są członkami EAAE są zobowiązane dokonać zapisu i wnieść opłatę członkowską (150 euro na 3 lata).

Publikacje:

W ramach seminarium istnieje możliwość złożenia artykułu przygotowanego na podstawie zaakceptowanego referatu do Zeszytu Specjalnego „Zagadnień Ekonomiki Rolnej” (czasopismo z IF). Ostateczny termin nadsyłania manuskryptów upływa 1 września 2024 r. Wytyczne dla autorów są dostępne na stronie: http://www.zer.waw.pl.

Szczegółowe informacje na temat seminarium (m.in. linki do rejestracji, formatki abstraktów i warunki uczestnictwa) znajdują się na stronie internetowej: https://www.eaae189.org/

Kontakt:

EAAE2024Warsaw@sggw.edu.pl