dr Łukasz Dąbkowski

Pok. 417, IV piętro, Collegium Maximum
Numer telefonu: 618466459
E-mail: lukasz.dabkowski@up.poznan.pl

• magister prawa i absolwent podyplomowych studiów administracji europejskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
• w latach 2008-2018 związany z administracją rządową ds. ochrony środowiska (Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu)
• w latach 2010-2014 odbył studia doktoranckie w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
• w 2021 r. obronił pracę doktorską pt. Rola wybranych sądów międzynarodowych w ochronie środowiska przygotowaną pod kierunkiem prof. UŚ dr. hab. Marka Zielińskiego
• od 2018 zatrudniony na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (st. specjalista, adiunkt)
• problematyka badawcza: prawo ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowego prawa środowiskowego
 uczestnik konferencji i seminariów krajowych i międzynarodowych
• posługuje się językiem angielskim i niemieckim  

Dziedzina, dyscyplina i specjalności naukowe: 

Dziedzina: dziedzina nauk społecznych 
Dyscyplina: nauki prawne
​Specjalności naukowe: prawo ochrony środowiska, prawo międzynarodowe, prawo gospodarcze, prawo administracyjne

Prowadzone przedmioty: 

• Rynek i wycena nieruchomości 
• Wycena nieruchomości
• Polski system polityczno-prawny

Wybrane publikacje: 

• Przyłączenie Krymu do Rosji na gruncie publicznego prawa międzynarodowego/Annexation of the Crimea by Russia in light of public international law, Studia Prawnicze i Administracyjne nr 14 (4) rok 2015, str. 17-25, ISSN 2081-8025, e-ISSN 2449-9722

Funkcje i stanowiska: 

• członek Komisji Rektorskiej do spraw etyki badań naukowych
• sekretarz Komisji Rektorskiej do spraw nowelizacji Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
• promotor prac dyplomowych