mgr Joanna Kozak

Pok. 817, VIII piętro, Collegium Maximum
Numer telefonu: 618466378 

 

Magister nauk społeczno-ekonomicznych, absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na Wydziale Ekonomicznym na kierunku Finanse i rachunkowość oraz Ekonomia ze specjalnością Finanse w gospodarce żywnościowej. Rozprawę magisterską pt.,, Sytuacja finansowa gospodarstw domowych w Polsce” obroniła w 2019 roku. Od 2019 roku realizuje pracę doktorską w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na Wydziale Ekonomicznym w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie. Pracę doktorską realizuje na temat konwergencji sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych w krajach Unii Europejskiej. W 2020 roku ukończyła studia podyplomowe na kierunku Integracja Europejska- Działalność Rolnicza i Obszary Wiejskie.

Dziedzina, dyscyplina i specjalności naukowe: 
Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse.
Specjalności naukowe: 
finanse w gospodarce żywnościowej, gospodarstwa domowe
 
Prowadzone przedmioty: 
• Polityka gospodarcza
• Polityka pieniężna
 
Wybrane publikacje: 
• Kozak, J., & Mrówczyńska-Kamińska, A. (2021). Receipts and income of households in Poland. Journal of Agribusiness and Rural Development, 59(1), 101-115. https://doi.org/10.17306/J.JARD.2021.01431
• Rokicki, T., Bórawski, P., Gradziuk, B., Gradziuk, P., Mrówczyńska-Kamińska, A., Kozak, J., Guzal-Dec, D.J., Wojtczuk, K. (2021). Differentiation and Changes of Household Electricity Prices in EU Countries. Energies14, 6894. https://doi.org/10.3390/en14216894
 
Funkcje i stanowiska: 
• Członek Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse