PRACOWNICY ZATRUDNIENI W KATEDRZE EKONOMII I POLITYKI GOSPODARCZEJ W AGROBIZNESIE

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
tel/fax.: (+48) 61 846 60 90, 61 848 71 22
keipgwa@up.poznan.pl

Kierownik Katedry

prof. dr hab. Walenty Poczta, prof. zw.
pok. 512A tel. 61-848-7114
e-mail: poczta@up.poznan.pl

Z-ca Kierownika Katedry

dr hab. Aldona Mrówczyńska-Kamińska 
pok. 508 tel. 61-846-6374
e-mail: mrowczynska-kaminska@up.poznan.pl

Sekretariat

St. specjalista
inż. Maria Nielepkowicz 
pok. 512 tel. 61-846-6090
e-mail: nielepkowicz@up.poznan.pl

Specjalista
mgr Dorota Komisarek 
pok. 512 tel. 61-848-7122
e-mail: dorota.komisarek@up.poznan.pl

 

ZAKŁAD POLITYKI GOSPODARCZEJ I EKONOMII MIĘDZYNARODOWEJ

Kierownik

prof. dr hab. Walenty Poczta, prof. zw.
pok. 512A tel. 61-848-7114
e-mail: poczta@up.poznan.pl

Profesor nadzwyczajny

dr hab. Karolina Pawlak, prof. nadzw.
pok. 504 tel. 61-848-7576
e-mail: pawlak@up.poznan.pl

Adiunkci ze stopniem doktora habilitowanego

dr hab. Jakub Hadyński 
pok. 506 tel. 61-848-7107
e-mail: hadynski@up.poznan.pl
www.up.poznan.pl/~jahad

dr hab. Ewa Kiryluk-Dryjska 
pok. 505 tel. 61-846-6984
e-mail: kiryluk-dryjska@up.poznan.pl

dr hab. Aldona Mrówczyńska-Kamińska 
pok. 508 tel. 61-846-6374
e-mail: mrowczynska-kaminska@up.poznan.pl

dr hab. Lucyna Przezbórska-Skobiej
pok. 503 tel. 61-848-7116
e-mail: przezborska@up.poznan.pl

dr hab. Arkadiusz Sadowski
pok. 517 tel. 61-846-6054
e-mail: sadowski@up.poznan.pl

Adiunkci ze stopniem doktora

dr Agnieszka Baer-Nawrocka 
pok. 509 tel. 61-846-6373
e-mail: baer-nawrocka@up.poznan.pl

dr Natalia Bartkowiak-Bakun
pok. 520 tel. 61-846-6377
e-mail: natalia.bartkowiak@up.poznan.pl

dr Patrycja Beba
pok. 515 tel. 61-846-6375
e-mail: beba@up.poznan.pl

dr Anna Jankowska 
pok. 519 tel. 61-846-6094
e-mail: anna.jankowska@up.poznan.pl

dr Katarzyna Kita 
pok. 514 tel. 61-848-7121
e-mail: katarzyna.kita@up.poznan.pl

dr Małgorzata Kołodziejczak 
pok. 520 tel. 61-846-6377
e-mail: malgorzata.kolodziejczak@up.poznan.pl
 
dr Anna Rzeszutko
pok. 514 tel. 61-848-7121
e-mail: rzeszutko@up.poznan.pl

dr Paweł Siemiński 
pok. 509 tel. 61-846-6361
e-mail: sieminski@up.poznan.pl
 
dr Aldona Standar
pok. 518 tel. 61-846-6376
e-mail: standar@up.poznan.pl

dr Joanna Średzińska 
pok. 518 tel. 61-846-6376
e-mail: sredzinska@up.poznan.pl
 

ZAKŁAD EKONOMIKI ROLNICTWA, PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO, KONSUMPCJI I MARKETINGU
Kierownik

dr hab. Wawrzyniec Czubak 
pok. 507 tel. 61-846-6100
e-mail: czubak@up.poznan.pl

Adiunkci ze stopniem doktora

dr Paweł Boczar
pok. 522 tel. 061-848-7115
e-mail: pboczar@up.poznan.pl

dr Michał Gazdecki
pok. 521 tel. 061-848-7126
e-mail: gazdecki@up.poznan.pl

dr Elżbieta Goryńska-Goldmann
pok. 521 tel. 061-848-7126
e-mail: gorynska@up.poznan.pl

dr Ryszard Jaworski 
pok. 516 tel. 061-848-7090 
e-mail: ryszard.jaworski@up.poznan.pl

dr Ewelina Marek-Andrzejewska
pok. 519 tel. 061-846-6094
e-mail: ewelina.marek@up.poznan.pl

dr Anna Wielicka-Regulska
pok. 522 tel. 061-848-7115
e-mail: wielicka@up.poznan.pl

dr Monika Wojcieszak
pok. 515 tel. 61-846-6375 
e-mail: mwoj@up.poznan.pl

Pracownicy emerytowani

prof. dr hab. Michał Sznajder
pok. 809 tel. 61-848-7112
e-mail: sznajder@up.poznan.pl

dr hab. Stanisław Paszkowski
pok. 809 tel. 61-848-7112
e-mail: paszkowski@up.poznan.pl

Doktoranci

mgr Bartłomiej Bajan 
pok. 818 tel. 61-846-6379 
e-mail: bartlomiej.bajan@up.poznan.pl

mgr Wioleta Barczak
pok. 817 tel. 61-846-6378
e-mail: wioleta.barczak@up.poznan.pl

mgr Natalia Genstwa
pok. 819 tel. 61-846-6629
e-mail: natalia.genstwa@up.poznan.pl

mgr Dawid Jabkowski 
pok. 817 tel. 61-846-6378 
e-mail: dawid.jabkowski@up.poznan.pl

mgr Karolina Józefowicz
pok. 819 tel. 61-846-6629
e-mail: karolina.jozefowicz@up.poznan.pl

mgr Julia Krysztofiak
pok. 817 tel. 61-846-6378
e-mail: julia.krysztofiak@up.poznan.pl

mgr inż. Krzysztof Pawłowski
pok. 818 tel. 61-846-6379 
e-mail: krzysztof.pawlowski@up.poznan.pl

mgr Kinga Smolińska
pok. 818 tel. 61-846-6379
e-mail: kinga.smolinska@up.poznan.pl

mgr Norbert Szalaty
pok. 817 tel. 61-846-6378
e-mail: norbert.szalaty@up.poznan.pl

mgr Jagoda Szymczak
pok. 818 tel. 61-846-6379
e-mail: jagoda.szymczak@up.poznan.pl

mgr Paulina Wiza
pok. 819 tel. 61-846-6629
e-mail: paulina.wiza@up.poznan.pl

mgr Artur Rakowicz
e-mail: artur.rakowicz@up.poznan.pl

mgr Dawid Stopierzyński
e-mail: dawid.stopierzynski@up.poznan.pl