PRACOWNICY ZATRUDNIENI W KATEDRZE EKONOMII I POLITYKI GOSPODARCZEJ W AGROBIZNESIE

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
tel/fax.: (+48) 61 846 60 90,
keipgwa@up.poznan.pl

Kierownik Katedry

prof. dr hab. Walenty Poczta, prof. zw.
pok. 512A tel. 61-848-7114
e-mail: walenty.poczta@up.poznan.pl

Z-ca Kierownika Katedry

prof. UPP dr hab. Aldona Mrówczyńska-Kamińska 
pok. 508 tel. 61-846-6374
e-mail: aldona.mrowczynska-kaminska@up.poznan.pl

Sekretariat

Starszy specjalista
mgr Dorota Kasprowicz
pok. 512 tel. 61-846-6090
e-mail: dorota.komisarek@up.poznan.pl

Profesor Uczelni

prof. UPP dr hab. Agnieszka Baer-Nawrocka
pok. 509 tel. 61-846-6373
e-mail: agnieszka.baer-nawrocka@up.poznan.pl

prof. UPP dr hab. Wawrzyniec Czubak 
pok. 507 tel. 61-846-6100
e-mail: wawrzyniec.czubak@up.poznan.pl

prof. UPP dr hab. Jakub Hadyński 
pok. 506 tel. 61-848-7107
e-mail: jakub.hadynski@up.poznan.pl

prof. UPP dr hab. Ewa Kiryluk-Dryjska 
pok. 505 tel. 61-846-6984
e-mail: ewa.kiryluk@up.poznan.pl

prof. UPP dr hab. Małgorzata Kołodziejczak 
pok. 520 tel. 61-846-6377
e-mail: malgorzata.kolodziejczak@up.poznan.pl

prof. UPP dr hab. Joanna Kosmaczewska
pok. 514 tel. 61-848-7121
e-mail: joanna.kosmaczewska@up.poznan.pl

prof. UPP dr hab. Karolina Pawlak
pok. 504 tel. 61-848-7576
e-mail: karolina.pawlak@up.poznan.pl

prof. UPP dr hab. Lucyna Przezbórska-Skobiej
pok. 503 tel. 61-848-7116
e-mail: lucyna.przezborska@up.poznan.pl

prof. UPP dr hab. Arkadiusz Sadowski
pok. 517 tel. 61-846-6054
e-mail: arkadiusz.sadowski@up.poznan.pl

 

Adiunkci ze stopniem doktora

dr Bartłomiej Bajan 
pok. 513 tel. 61-848-7122
e-mail: bartlomiej.bajan@up.poznan.pl

dr Natalia Bartkowiak-Bakun
pok. 520 tel. 61-846-6377
e-mail: natalia.bartkowiak@up.poznan.pl

dr Patrycja Beba
pok. 515 tel. 61-846-6375
e-mail: beba@up.poznan.pl

dr Paweł Boczar
pok. 516 tel. 061-848-7090
e-mail: pawel.boczar@up.poznan.pl

dr Michał Gazdecki
pok. 521 tel. 61-848-7126
e-mail: gazdecki@up.poznan.pl

dr Elżbieta Goryńska-Goldmann
pok. 521 tel. 61-848-7126
e-mail: elzbieta.gorynska@up.poznan.pl

dr Dawid Jabkowski
pok. 522 tel. 61-848-7115
e-mail: dawid.jabkowski@up.poznan.pl

dr Anna Jankowska 
pok. 519 tel. 61-846-6094
e-mail: anna.jankowska@up.poznan.pl

dr Ewelina Marek-Andrzejewska
pok. 519 tel. 061-846-6094
e-mail: ewelina.marek@up.poznan.pl

dr Krzysztof Pawłowski
pok. 513 tel. 61-848-7122
e-mail: krzysztof.pawlowski@up.poznan.pl

dr Paweł Siemiński 
pok. 516 tel. 61-848-7090
e-mail: pawel.sieminski@up.poznan.pl
 
dr Aldona Standar
pok. 518 tel. 61-846-6376
e-mail: standar@up.poznan.pl

dr Joanna Średzińska 
pok. 518 tel. 61-846-6376
e-mail: sredzinska@up.poznan.pl

dr Anna Wielicka-Regulska
pok. 522 tel. 061-848-7115
e-mail: wielicka@up.poznan.pl

dr Monika Wojcieszak-Zbierska
pok. 515 tel. 61-846-6375 
e-mail: monika.wojcieszak@up.poznan.pl

Pracownicy emerytowani

prof. dr hab. Michał Sznajder
pok. 809 tel. 61-848-7112
e-mail: sznajder@up.poznan.pl

dr hab. Stanisław Paszkowski
pok. 809 tel. 61-848-7112
e-mail: paszkowski@up.poznan.pl

Doktoranci

mgr Wioleta Barczak
pok. 817 tel. 61-846-6378
e-mail: wioleta.barczak@up.poznan.pl

mgr Natalia Genstwa
pok. 819 tel. 61-846-6629
e-mail: natalia.genstwa@up.poznan.pl

mgr Karolina Józefowicz
pok. 819 tel. 61-846-6629
e-mail: karolina.jozefowicz@up.poznan.pl

mgr Joanna Kozak
pok. 817 tel. 61-846-6378
e-mail: joanna.kozak@up.poznan.pl

mgr Kinga Smolińska
pok. 818 tel. 61-846-6379
e-mail: kinga.smolinska@up.poznan.pl

mgr Norbert Szalaty
pok. 817 tel. 61-846-6378
e-mail: norbert.szalaty@up.poznan.pl

mgr Paulina Wiza
pok. 819 tel. 61-846-6629
e-mail: paulina.wiza@up.poznan.pl

mgr Jagoda Zmyślona
pok. 818 tel. 61-846-6379
e-mail: jagoda.zmyslona@up.poznan.pl

mgr Obinna Okereke
pok. 813
e-mail: obinna.okereke@up.poznan.pl

mgr Daniel Anyebe
pok. 813
e-mail: daniel.anyebe@up.poznan.pl

mgr Artur Rakowicz
e-mail: artur.rakowicz@up.poznan.pl

mgr Dawid Stopierzyński
e-mail: dawid.stopierzynski@up.poznan.pl