mgr inż. Alina Nowotarska

Pok. 823 , VIII piętro, Collegium Maximum
Numer telefonu: 618487110
E-mail: alina.nowotarska@up.poznan.pl
ORCID: 0000-0002-4268-205X
Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Alina_Nowotarska 
 

Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na UAM w Poznaniu. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół agrobiznesu, zarządzania kapitałem ludzkim i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Uczestniczka studiów doktoranckich na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Realizuje pracę doktorską związaną z koncepcją Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) i korzyściami ekonomicznymi wynikającymi z jej stosowania w podmiotach agrobiznesu.

A graduate of the Poznan University of Life Sciences and postgraduate studies in Human Resource Management at the Adam Mickiewicz University in Poznań. Research interests focus on agribusiness, human capital management and corporate social responsibility. Participant of PhD studies at the Faculty of Economics at the University of Life Sciences in Poznań. He is carrying out a PhD thesis related to the concept of Corporate Social Responsibility (CSR) and it's finansial and non-financial benefits to agribusiness entities.

Dziedzina, dyscyplina i specjalności naukowe: 
 • Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse.
 • Specjalności naukowe: agrobiznes, kapitał ludzki, zarządzanie.
Prowadzone przedmioty: 
 • Podstawy zarządzania
 • Gospodarowanie kapitałem ludzkim
 • Społeczna odpowiedzialność agrobiznesu 
 • Etykieta i wielokulturowośc w biznesie
 • Komunikacja w prowadzeniu przedsiębiorstwa agrobiznesu
Wybrane publikacje: 
 • Kozera-Kowalska M., Nowotarska A. (2019), Infrastruktura edukacyjna jako baza kształtowania kapitału ludzkiego w województwie wielkopolskim, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 106, z. 1, s. 62-71.
 • Nowotarska A., Kozera-Kowalska M. (2019), Wybrane problemy pomiaru CSR w agrobiznesie [w] Towards the Sustainability of Logistics in the Agri-Food Supply Chains, Book of abstract on  International Forum on Agri-Food Logistics. 
 • P. Wiza, W. Styburski, A. Nowotarska, K. Spych (2021), Innowacje w produkcji mleka – studium przypadku grupy producenckiej, Przemysł Spożywczy, T. 4, nr 7, s. 33-38, Wydawnictwo SIGMA-NOT

 

Funkcje i stanowiska: 
 • Sekretarz cyklicznej, międzynarodowej Konferencji Agri-Food Logistics: International Forum on Agri-Food Logistics and National Scientific Conference AGROLOGISTYKA w latach: 2012, 2014, 2017, 2019, 2021.