UWAGA STUDENCI I ROKU STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA: KIERUNKI EKONOMIA ORAZ FINANASE I RACHUNKOWŚĆ

KOMUNIKAT DZIEKANA

DO STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA: KIERUNKI EKONOMIA ORAZ FINANASE I RACHUNKOWŚĆ

 

Od dnia 17 października 2020 roku w całej Polsce wprowadza się zaostrzone zasady bezpieczeństwa w walce z epidemią koronawirusa. Nowe ograniczenia w tzw. czerwonej strefie, w której znalazł się Poznań, przewidują m.in. przejście na nauczanie zdalne na uczelniach wyższych (z wyłączeniem zajęć praktycznych).

 

Biorąc pod uwagę obecną sytuację, zaplanowane w sobotę 17.10.br. o godz. 12.00 spotkanie organizacyjne z Władzami Wydziału Ekonomicznego UPP nie odbędzie się.

Studentów prosimy o podpisanie dostarczonych tekstów ślubowania, ich zeskanowanie i przesłanie na adres mailowy: agnieszka.sznajder@up.poznan.pl.

We wcześniej planowanym terminie spotkania organizacyjnego, w budynku Biocentrum przy ul. Dojazd 11 (przy wejściu A; w godz. 12.00-13.00), zostanie uruchomiony punkt informacyjny,
w którym będzie można od Pracowników Dziekanatu WE odebrać legitymacje studenckie.

Warunkiem odebrania legitymacji jutro będzie złożenie podpisanego ślubowania, które należy przynieść ze sobą.

 

Jednocześnie informujemy, że wszystkie ćwiczenia, które w semestralnym rozkładzie zajęć przewidziane były do realizacji w obiektach Uniwersytetu (na miejscu w UPP), od zjazdu w terminie 7-8.11.2020 w przypadku pozostawania Poznania w strefie czerwonej  do odwołania będą się odbywać w trybie zdalnym, z wykorzystaniem elektronicznych platform edukacyjnych.

 

Na stronie internetowej WE UPP, w zakładce „Aktualności”,  umieszczona jest prezentacja przygotowana dla Państwa w związku z rozpoczęciem roku akademickiego (dla studentów niestacjonarnych 1 roku studiów niestacjonarnych I stopnia). Proszę się z nią zapoznać -  szczególnie ważna jest informacja o nazwie i haśle do konta e-mail utworzonego dla pierwszego roku Państwa kierunku studiów. Konto to posłuży do komunikacji z wykładowcami, którzy tą drogą poinformują na jakiej platformie utworzyli kursy będące odpowiednikami przedmiotów z planu zajęć, podadzą nazwy zespołów oraz hasła dostępowe. Kursy te umożliwią komunikowanie się ze studentami, dystrybucję materiałów dydaktycznych, tworzenie projektów i zadań oraz testowanie wiedzy.

 

Proszę o śledzenie dalszych informacji przekazywanych na stronie internetowej Wydziału Ekonomicznego UPP, w zakresie realizacji procesu dydaktycznego w ramach ograniczeń wynikających z konieczności ochrony przed zakażeniem wirusem Sars-Cov-2 (Komunikaty, Instrukcje Dziekana, plany zajęć, itp.)

 

             Dziekan WE

                     (-)

Prof. dr hab. Walenty Poczta